Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SGRAFFITO skrafi4to l. -tω, äv. sgra-, äv. SGRAFFITTO -fit4o l. -t4ω, r. l. m.; best. -n.
Ordformer
(sgraffito 1857 osv. sgraffitto 18841949)
Etymologi
[liksom t. o. eng. sgraffito samt fr. sgraffite av it. sgraffito, till sgraffire, utföra sgraffitoarbeten, avledn. av sgraffio, sgraffitodekorering, till sgraffiare (se SKRAFFERA)]
(i fackspr.) (under renässansen i Italien o. Tyskland använd, i modern tid åter upptagen) metod för dekorering av mur- l. stenytor, bestående däri att ett färgat (i regel mörkt l. svart) putslager överdrages med ett tunt putslager i annan färg (vanl. vitt), varefter mönstret (innan ytan ännu torkat helt) anbringas gm ritsning l. skrapning ned till det undre lagret (i fråga om moderna förh. äv. med inbegrepp av dekorering medelst modellering o. uppläggning i finare putsbruk); äv. om l. med inbegrepp av sgraffiato; äv. konkretare, om resultatet. Andersson (1857). Hvad sgraffitons ursprung beträffar, så är det förfaringssättet urgammalt att öfverdraga mörka ytor med en ljusare täckning och att frambringa en teckning derigenom, att man på något sätt gradvis aflägsnar det öfre skiktet, så att det undre kommer i dagen. TT 1873, s. 173. Med anledning af framstälda dubier öfver sgrafittons varaktighet .. hänvisades till .. den större erfarenheten från Nord-Tyskland. Därs. 1884, s. 24. Kvadreringen i sgraffito hänvisar .. på verklig rustik murbehandling. Hahr NordeurRenässArkit. 200 (1927; i fråga om schlesiska slottsbyggnader). HantvB I. 1: 155 (1934).
Ssgr (i fackspr.): SGRAFFITO-ARBETE~020. särsk. konkret (jfr arbete 11 d). TT 1885, s. 109.
-DEKOR. [jfr sandstens-dekor] dekor (dvs. utsmyckning) utförd i sgraffito; jfr sgraffiato-dekor. Form 1949, s. 76.
-DEKORATION. särsk. konkret. 2UB 1: 452 (1898).
-DEKORERING. abstr. o. konkret. TT 1883, s. 154 (abstr.).
-MANER. jfr maner, sbst.1 4 b. Lundin NSthm 38 (1887). 2NF 31: 1163 (1921; i fråga om dekorering av keramik).
-MÅLERI. [jfr t. sgraffitomalerei] (numera mindre br.) sgraffitodekorering. Ikonen (1889).
-MÅLNING. (numera mindre br.) sgraffitodekorering; särsk. konkret. TT 1884, s. 160. Lundin NSthm 38 (1887).
-ORNERING. särsk. konkret. Lundin NSthm 33 (1887).
-PUTS. [jfr t. sgraffitoputz] putsning i sgraffito. Hesselman HusbyggSthm 43 (1941).
-TEKNIK. teknik som utmärker sgraffito. PT 1909, nr 229 A, s. 3.
-VAS. keramikvas med sgraffitodekorering. SvD(A) 1916, nr 279, s. 6.
Avledn. (i fackspr.): SGRAFFITERA, v. förse (ngt) med sgraffitodekorering; särsk. dels i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., dels ss. vbalsbst. -ing i konkret anv.: sgraffitodekorering. Sgraffiterade fat. Kulturen 1956, s. 94. Därs. 1959, s. 114 (: sgraffitering; konkret).

 

Spalt S 2084 band 25, 1967

Webbansvarig