Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTISEPTISK an1tisäp4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. antiseptisch, eng. antiseptic, fr. antiseptique; se ANTI-, prefix2 4 a, o. SEPTISK]
som hindrar förruttnelse l. (med hänsyn till i nyare tid, särsk. gm L. Pasteur, vunnen insikt om förruttnelsens väsen o. orsaker:) som tillintetgör l. verkar förstörande på de förruttnelse åstadkommande bakterierna; i sht kir. i fråga om sårbehandling. Ett antiseptiskt medel l. förband. Luft-syran (dvs. kolsyran) är et af de mäst kraftige antiseptiska eller röta hindrande medel. Hedin Pharm. 46 (1796). Den .. antiseptiska verksamheten hos ättiksyrad lerjord. Hygiea 1859, s. 27. På de sjuksalar å Glasgow Royal Infirmery, hvilka stått under Listers vård, började han för 3 år sedan .. genomföra den antiseptiska (hos oss s. k. Listerska) behandlingsmetoden. P. A. Törnblom Därs. 1870, s. 275. Ämnen, som .. äro i hög grad utmärkta genom sina antiseptiska egenskaper. Blomstrand Org. kemi 189 (1877). Antiseptisk bomull. Uhrström Hemläk. 69 (1884). Äfven så indifferenta ämnen som koksalt och socker verka i koncentreradt tillstånd antiseptiskt. S. Jolin i NF 19 (1895). jfr: I den förantiseptiska tiden. C. A. Ljunggren i Hygiea 1899, 1: 312. — jfr ASEPTISK.

 

Spalt A 1914 band 2, 1900

Webbansvarig