Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEMIOTISK sem14tisk l. se1mi-, äv. -iω4-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. semiotisch, eng. semeiotic, fr. sém(é)iotique; av gr. σημειωτικός, som lägger märke till l. avser tecken, ytterst till σημεῖον (se SEMEJOGRAFI). — Jfr SEMIOTIK]
(numera bl. mera tillf.)
1) med. som utgör symtom; symtomatisk. TLäk. 1834, s. 195 (om värde). Petersson FysUnders. 220 (1908; om tecken).
2) filos. som utgöres av l. har avseende på l. samband med (språkliga) tecken l. symboler o. d. Den Teckenbildande eller Semiotiska Phantasien. Trana Psych. 2: 60 (1847).

 

Spalt S 1849 band 25, 1967

Webbansvarig