Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEMINARIST sem1inaris4t l. se1mi-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. seminarist, fr. séminariste, nylat. seminarista; avledn. av SEMINARIUM. — Jfr SEMINARINNA, SEMINARISSA, SEMINARISTISK]
1) [sannol. tillf. o. skämts. bildl. anv. av 2, med anslutning till SEMINARIUM 2 l. 3] (†) i pl., om djuren i Noaks ark (tänkta ss. ursprung för alla existerande djur). Hör, hur de snarka / I täflande chorus, / .. Alla den lyckliga / Djuriska verldens / Seminarister. Fahlcrantz 2: 54 (1825, 1864).
2) elev vid seminarium (se d. o. 4).
a) motsv. SEMINARIUM 4 a; förr särsk. om elev vid l. deltagare i teologiskt seminarium för praktisk prästutbildning vid universitet. GT 1788, nr 108, s. 2 (vid prästseminarium i Antwerpen). Inventionen (att utvidga kurserna för prästseminarierna) är från biskop Faxe, som i Lund har kanske 20 à 30 seminarister, då jag har 150. Södmann (1818) hos Wijkmark Ödmann 259. Åtskilliga seminarister .. fortsätter sina teologiska studier i Frikyrkliga Pastoralinstitutets regi. SvBaptistsamfÅb. 1958, s. 16. jfr PRÄST-SEMINARIST.
b) motsv. SEMINARIUM 4 b. En genom egen erfarenhet och berömlig tjenst bildad skolman (skulle förordnas), under hvars tillsyn Seminaristerne hade tillfälle, att med barn och ynglingar af olika åldrar .. anställa .. lections öfningar. HFinSkolvH 2: 406 (1804; i förslag). Med kanske någon mera underbyggnad på förhand än en del af seminaristerna fick jag .. afgångsbetyg .. (från seminariet i Växjö) redan vid 4:de terminens slut. ÅbSvUndH 3: 17 (1889). SvGeogrÅb. 1958, s. 127.
3) (mera tillf.) motsv. SEMINARIUM 5: deltagare i av organisation l. dyl. anordnat seminarium, seminariedeltagare. KvällsP 1966, nr 4, s. 20.
Ssgr (i allm. till 2 b): SEMINARIST-AFTON. afton (se d. o. 3) anordnad för l. av seminarister. UNT 1928, nr 10069 A, s. 2.
-FÖRENING. förening (se d. o. 7 c) av seminarister. RedFolkskSemUpps. 1904—05, s. 22.
(2) -HEM. skolhem för seminarister. Svenska Missionsförbundets seminaristhem. RTKatal. 1924, IV. 2: 285.
(2) -MORAL. (numera bl. mera tillf.) om (småskuren, inskränkt) moral av det slag som anses utmärkande för seminarister. VBenedictsson (1887) hos Lundegård Benedictsson 297. —
-MÖSSA. (i sht förr) jfr mössa 1 a. LundagKron. 3: 147 (1955; om förh. c. 1905).
-POESI. poesi skriven av l. av det slag som skrives av seminarist(er); jfr gymnasist-poesi. Östergren (1938).
-SAMLING. samling l. möte o. d. anordnad (anordnat) av l. för seminarister. TSvLärov. 1944, s. 301.
-SEKRETERARE. sekreterare (inom förbund l. institution o. d.) med uppgift att leda verksamhet bland seminarister. SvStatskal. 1936, s. 654.
Avledn.: SEMINARISTAKTIG, adj. till 2: som liknar l. påminner om en seminarist l. en seminarists; särsk. till 2 b. Östergren (1938).

 

Spalt S 1841 band 25, 1967

Webbansvarig