Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SELEKTERA sel1ekte4ra l. se1l-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. selektieren samt eng. select; avledn. av SELEKT]
(i sht i fackspr.) utvälja; särsk. dels (ärftl.) = SELEKTIONERA, dels (el.-tekn.) om televisionsapparat o. d.: utvälja (våglängdsområde o. d.) gm selektion (se d. o. b). Tre olika gurkstammar, som selekterats med hänsyn till fröhusvolymen. SvVäxtförädl. 2: 258 (1951). TT 1966, s. 87 a (om televisionsapparat). DN(A) 1966, nr 64, s. 2.

 

Spalt S 1814 band 25, 1967

Webbansvarig