Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SELEKTIONERA sel1ekʃωne4ra l. se1l-, l. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. selektionieren, fr. sélectionner; avledn. av SELEKTION]
ärftl. åstadkomma selektion (se d. o. a); frambringa l. skapa (population l. art o. d.) gm selektion; företrädesvis med saksubj. Det föreligger tämligen stor sannolikhet för att dessa nordliga vildväxande bestånd (av Beta maritima Lin.) av naturen ha blivit selektionerade, så att de äro bättre anpassade för det nordliga klimatet än kulturbetan. LAHT 1933, s. 717. SvVäxtförädl. 2: 416 (1951).
Särsk. förb. (mera tillf.; ärftl.): SELEKTIONERA FRAM10010 4 l. 01010 4. gm selektion få fram l. frambringa (ngt). FoFl. 1947, s. 200.
SELEKTIONERA UT 10010 4 l. 01010 4. gm selektion utveckla l. frambringa (ngt). SvVäxtförädl. 1: 95 (1951).

 

Spalt S 1816 band 25, 1967

Webbansvarig