Publicerad 1966   Lämna synpunkter
SEJLARE säj3lare2, m.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Ordformer
(seidl- 1780. sejl- (seil-, säjl-) 1756 (: Sejler- ell. kamgarn), 1773 osv. siegl- i ssg 1769 (: sieglare Gesällen, sg. best.). -are 1773 osv. -er i ssgr 1756 (: Sejler- ell. kamgarn)1824 (: Garn, .. Sejler))
Etymologi
[av t. seiler, vbalsbst. till seilen (se SEJLA). — Jfr SEJLERI]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) repslagare; företrädesvis om sådan repslagare som tillverkade finare tågvirke (snören, smäckra linor o. d.). Sahlstedt (1773). Förteckning öfwer Stockholms Stads Borgerskap .. Repslagare … 10 Seidlare … 4. Fischerström 2: 357 (1780). (Departementschefen anmälde) en af åtskillige sejlare och repslagare .. gjord ansökning om åsättande af införseltull å tågvirke. BtRiksdP 1882, I. 1: nr 32, s. 3. Rig 1937, s. 141 (om ä. förh.).
Ssgr (numera bl. i skildring av ä. förh.): A: SEJLAR-, äv. SEJLARE-ARBETE~020. [jfr t. seilerarbeit] vanl. konkret; i sht i pl. ÖoL (1852). Gröfre och starkare hamptågor, som begagnas till sejlarearbeten. Arrhenius Jordbr. 2: 203 (1860).
-GARN. (sejlare- 1838. sejler- 17561824) [jfr t. seilergarn] (numera föga br.) garn till (finare) tågvirke o. d.; särsk. om kamgarn. Sejler- ell. kamgarn. PH 6: 3992 (1756). KrigVAT 1838, s. 328.
-GESÄLL. [jfr t. seilergesell] VDP 15/2 1769, § 9. PT 1903, nr 74 A, s. 3.
-GESÄLLSKAP~102 l. ~020. jfr gesällskap 2. MeddNordM 1901, s. 278.
-HANTVERK~02 l. ~20. [jfr t. seilerhandwerk] jfr hantverk 1 b. ÖoL (1852).
-MÄSTARE. [jfr t. seilermeister] jfr mästare 10. NVexjöBl. 1852, nr 21, s. 1.
-VARA, r. l. f. [jfr t. seilerwaren, pl.] KatalIndUtstSthm 1897, s. 97.
-VERKSTAD~20, äv. ~02. 2NF 29: 504 (1919).
-VERKTYG~02 l. ~20. BoupptVäxjö 1865.
-ÅLDERMAN~102, äv. ~200. ålderman i sejlarämbete. SvNorStatskal. 1823, s. 240.
-ÄMBETE ~020. sejlarnas ämbetsskrå. MeddNordM 1901, s. 278.
B [av t. seiler-] (†): SEJLER-GARN, se A.

 

Spalt S 1739 band 25, 1966

Webbansvarig