Publicerad 1966   Lämna synpunkter
SEJLERI säj1leri4, n.; best. -et.
Etymologi
[av t. seilerei; till seiler (se SEJLARE)]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) repslageri; företrädesvis om yrkesmässig tillverkning av finare tågvirke (snören, smäckra linor o. d.). Inom sejleriet förfärdigas (utom vanligt tågvirke) .. dels sadelgjordar och andra gördelvaror .. dels ock en stor mängd olika nätvaror för fiske, jakt, trädgårdsbehof m. m. 2UB 8: 480 (1900).
Ssg (numera bl. i skildring av ä. förh.): SEJLERI-RÖRELSE. om yrkesmässig rörelse för tillverkning av sejlarvaror. Tiden 1848, nr 292, s. 4.

 

Spalt S 1740 band 25, 1966

Webbansvarig