Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SEANS seaŋ4s, stundom -an4s, äv. med mer l. mindre genuint fr. uttal, r. l. f. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(séance (se-) 17791944. seans 1847 osv.)
Etymologi
[jfr t. o. eng. séance; av fr. séance, avledn. av séant, sittande, p. pr. av ffr. seoir, sitta (motsv. fr. seoir, passa), av lat. sedere, sitta (se PRESIDERA)]
1) (i fackspr.) sittning (för målare l. skulptör o. d.). En timmes seance för Sergel. GJEhrensvärd Dagb. 1: 293 (1779). (Alf Wallanders) stora porträtt av hans svärmor .. vilket är målat på två seancer. Wrangel Minn. 147 (1925). Laurin Minn. 3: 384 (1931).
2) med. tillfälle l. tid l. gång då ngn (eg. i sittande ställning) undergår viss medicinsk behandling o. d., behandlingstillfälle; (medicinsk o. d.) behandling (som ngn undergår l. får vid ett o. samma tillfälle l. läkarbesök); stundom liktydigt med: läkarbesök; numera nästan bl. om var o. en av de olika etapper som ingå i en seansoperation. Du har rotbehandlat en molar. Den var gensträfvig och kräfde din hela omtanke under ett flertal seancer. OdontT 1910, s. 329. Operation i flera seancer. Petrén LundMed. 76 (1921, 1943). SvLäkT 1935, s. 1142.
3) sammankomst o. d.
a) sammankomst l. föreställning varvid spiritistiska l. hypnotiska l. magiska experiment utföras l. trolleri visas o. d. En psykografisk séance. Rydberg Brev 1: 85 (1867). En hypnotisk séance. Bergman i 3SAH LV. 1: 186 (1944). Karlholm .. gick gärna på spiritistiska seanser. UrDNHist. 3: 401 (1954). Malmö specielle trollkarl .. Hector El Neco .. återkommer på fredag .. med ytterligare en seans. SDS 1957, nr 297, s. 18. — jfr SPIRITIST-SEANS.
b) (†) sammanträde (av officiell karaktär, för överläggning o. d.) av medlemmarna av en offentlig institution (t. ex. statsrådet l. ett utskott l. en domstol) l. av en akademi o. d., session. Pfeiffer (1837). I dag var Hemliga Utskottet tillsammans, men seancen räckte icke länge. Liljecrona RiksdKul. 218 (1840). (Svenska Akademiens högtidssammankomst) blir .. lysande, om än något lång .. hvar och en (får) i sin stad .. söka till att fatta sig korrt, om Seancen ej skall bli alltför lång. Beskow (1848) i 3SAH XXXVII. 2: 353. Det blev en både lång och stormig séance i statsrådet. Oscar II Mem. 2: 155 (1890). Seancen öfver ett brottmål i en domstol. Levertin Diktare 134 (1898). Ekbohrn (1904).
c) allmännare: sammankomst, möte; föreställning o. d.; numera bl. (i sht i vitter stil) i anv. med mer l. mindre tydlig anslutning till a. Också med förändringens lag skola vi, under nu närmast följande tre séancer enkom sysselsätta oss. Feilitzen Mariakult. 219 (1874; om sammankomster med föredrag). En litterär séance. Strindberg NRik. 81 (1882). Seansen avbröts inte. Johnson DrömRosEld 196 (1949; om djävulsutdrivning). Om de andra kanske inte var särskilt intresserade, kunde ju Erland och han ha en liten privat seans, föreslog (musikclownen) Toni. Gustaf-Janson Råtun. 127 (1962).
Ssgr: (2) SEANS-OPERATION. med. operation utförd i olika etapper (gm ett flertal mindre operationer utförda vid olika tillfällen). NordMed. 1956, s. 1828.
(3 a) -RUM. rum där seans(er) äger (äga) rum; rum för seanser. Ashton-Wolfe OndTjusn. 204 (1931). TSvLärov. 1940, s. 322.

 

Spalt S 1529 band 24, 1965

Webbansvarig