Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCULLINGBÅT skul3iŋ~bå2t, äv. 4~1 l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal av förleden, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[(med översättning av efterleden) av eng. sculling-boat, av sculling, vbalsbst. till scull, ro (se SCULL), o. boat (se BÅT, sbst.1)]
(numera mindre br.) sport. scull. TIdr. 1885, s. 86. SvUppslB (1935).

 

Spalt S 1453 band 24, 1965

Webbansvarig