Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCRIP skrip4, n. (Åstrand 2: 146 (1855)) l. r.; best. (tillf.) -et resp. -en; pl. -s; äv. SCRIPS skrip4s, n. l. r. (NysvSt. 1944, s. 78); best. (tillf.) -et resp. -en; pl. =.
Ordformer
(scrip 1855 osv. scrips, sg. 18741944. scrips, pl. 1933 osv.)
Etymologi
[jfr t. scrip, skrip; av eng. scrip (pl. scrips), kortform för subscription (receipt), (kvitto vid) teckning av aktier l. lån o. d. (se SUBSKRIPTION); sg.-formen scrips utgår från den eng. pl.-formen (jfr KEPS, KÄX, sbst.2, RÄL m. fl.)]
(numera bl. om utländska förh.) bankv. o. ekon.
1) (av bank utfärdat) interimskvitto l. interimsbevis på verkställd delbetalning av tecknade obligationer o. d. Åstrand 2: 146 (1855). Scrips (dvs.) qvittens å i aktieföretag gjord inbetalning före aktiens utlemnande; interimsqvitto. Smedman Kont. 7: 77 (1874). SvAffärslex. (1948).
2) [jfr motsv. anv. i t. o. amerik. eng.] (i sht vid moratorier förekommande) icke räntebärande skuldbevis varmed gäldenären förpliktar sig att snarast möjligt betala sin skuld; särsk. om sådant skuldbevis utfärdat av Tyskland 1933 för skuld till utlandet; i sht i pl. SDS 1933, nr 191, s. 4. De mycket omtalade tyska scrips, som skola utgå som delbetalning för förfallna tyska obligationsräntor på utlandslån, ha nu till slut börjat utlämnas. SvD(A) 1933, nr 278, s. 20. SvAffärslex. (1948).
Ssgr (till 2; om utländska förh., bankv. o. ekon.): SCRIPS-INNEHAVARE~00200. särsk. (förr) om innehavare av tyska scrips. SvD(B) 1935, nr 266, s. 2.

 

Spalt S 1452 band 24, 1965

Webbansvarig