Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCINTI- ʃin1ti- l. 01—, äv. si- l. ski.
Etymologi
[jfr t. szinti-, eng. o. fr. scinti-; till SCINTILLATION]
i ssgr betecknande registrering av radioaktivitet medelst scintillationsdetektor l. ngt som har samband därmed.
Ssgr (med.): SCINTI-GRAF104. apparat för scintigrafi; jfr scintillo-graf. SvLäkT 1957, s. 1818.
-GRAFI 1004 l. 01—. [jfr t. szintigraphie, eng. scintigraphy, fr. scintigraphie] bestämning av fördelningen av radioaktiva isotoper i (organ i) kroppen medelst scintillationsdetektor förbunden med anordning för registrering av impulserna på papper l. fotografisk film; jfr scintillo-grafi. NordMed. 1959, s. 1833.
-GRAM104. [jfr t. szintigramm, eng. scintigram, fr. scintigramme] bild erhållen med scintigraf; jfr scintillo-gram. SvLäkT 1957, s. 1819.

 

Spalt S 1443 band 24, 1965

Webbansvarig