Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCIENTIFIERA, v.
Etymologi
[till SCIENTIFIK; med avs. på -fiera jfr FACIT]
(†) införa l. tillämpa vetenskapliga metoder inom (ngt). Med hågen att underkasta allt menskligt handlande och wetande den analytiska Calculen, uppkom äfwen försöket att scientifiera Krigswäsendet. SvLitTidn. 1819, sp. 177.

 

Spalt S 1441 band 24, 1965

Webbansvarig