Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHUSTER (schu´ster Weste), i bet. 1 m.||ig., i bet. 2 o. 3 r. l. m. (Weste (1807), Dens. FörslSAOB (c. 1815)) l. n. (Weste FörslSAOB (c. 1815), Dalin (1854)); best. -stern resp. -stret.
Etymologi
[av t. schuster, skomakare, förlorare i vissa brädspel o. kortspel, av mht. schuochsūtære, schuochsūter, av schuoch, sko (se SKO, sbst.), o. sūtære, sūter, skomakare (se SUTARE). — Jfr SCHUSTRA]
(†)
1) om person som förlorar gm att motspelaren får ”schuster” (i bet. 2); anträffat bl. övergående i adjektivisk anv., i uttr. bliva schuster. (Sv.) blifva schuster (fr.) .. perdre un double jeu. Schulthess (1885).
2) i tricktrack o. vissa andra slag av brädspel: med vinst av poäng förenad kombination av brickor, bestående av band på sex pilar (jämte lös bricka på vissa av banden); dels om sådan kombination på de sex första egna pilarna (äv. kallad lilla schuster), dels om sådan kombination på de sex sista egna pilarna l. på motståndarens sex första pilar (äv. kallad stora schuster l. det större schustret); jfr JAN 2 b, SKOMAKARE. (Fr.) Petit jan, (sv.) 6 band i första brädet, schuster. Holmberg 1: 1049 (1795). HbiblSällsk. 2: 26 (1839; i tricktrack). Blifva de första kasten i början af spelet (dvs. ett slags brädspel) fortfarande små, så kan väl vara skäl att söka Schuster i 1:sta rummet; men inträffar under tiden stora kast, bör man icke envisas med detta, emedan det försvårar möjligheten att få det större Schustret, som för spelet i det hela är af större vigt. Därs. 43. Därs. 44 (: lilla Schuster .. stora Schuster; i det under 3 nämnda spelet). Schulthess (1885).
3) om ett slags brädspel som väsentligen gick ut på att uppnå ”schuster” (i bet. 2) bestående antingen av band på de sex första egna pilarna med en lös bricka på vart o. ett av de tre första banden l. av band på de sex sista egna pilarna med en lös bricka på vart o. ett av de tre sista banden. De togo fram brädspelet .. och började en lång Dispute, antingen de skulle spela Dame, Verkern eller Schuster. Posten 1769, s. 797. Dalin (1854).

 

Spalt S 1419 band 24, 1965

Webbansvarig