Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHLARAFF ʃlaraf4, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(schlaraff 18191903. schlaraffe- i ssg 1819 (: Schlaraffeland). schlaraffen- i ssgr 1841 (: schlaraffenland) osv. slaraffe- i ssg 1786 (: Slaraffeland)1828 (: Slaraffeland). slaraffen- i ssg 1769 (: Slaraffenland)1900 (: Slaraffenlandet). slauraffen- i ssg 1593 (: Slauraffenland))
Etymologi
[liksom d. slaraffe av t. schlaraffe (ä. t. schlauraffe), lätting, invånare i schlaraffenland, enfaldig människa, dåre, av mht. slūraffe, lätting, av slūr, kringsläntrande, lätting, lättsinnig person (sannol. besläktat med SLURING o. t. schlummern; se SLUMRA), o. affe, apa, dåre (se APA, sbst.)]
(utom ss. förled i vissa ssgr numera föga br.) sorglös l. lättsinnig människa; invånare i schlaraffenland. Allt så kär’ngaktigt på jorden är. / Vi vilja dermed ej nöjde vara, / Men hädan till Schlarafferna fara. Sjöberg (SVS) 1: 125 (1819). Schlaraff .. (dvs.) en sorglös, blott på njutning tänkande menniska. Dalin (1871). Om jag bara ställde mig att gapa som en schlaraff, skulle det nog komma något flygande in i munnen på mig. Måås Huch LudU 35 (1903).
Ssgr: A (numera föga br.): SCHLARAFF-LIV, se C.
B (†): SCHLARAFFE-LAND, se C.
C [jfr t. schlaraffen-]: SCHLARAFFEN-LAND. (schlaraffe- 17861819. schlaraffen- 1593 osv.) [jfr t. schlaraffenland] sagoland vars invånare utan arbete åtnjuta alla slags (materiella) förmåner o. se alla sina (materiella) önskningar uppfyllda; ofta mer l. mindre bildl.: förlovat land l. paradis l. utopi o. d. När .. (de som bedja tanklöst) begynna Laudate, Så äre theras tanckar strax i Slauraffenland, thet är i wijnhuset och annorstädes, ther lust och glädie wankar. PJGothus Luther Sät G 6 a (1593). Jag .. mente, at jag skulle komma til Slaraffenland, hwarest stekta dufwor skulle flyga mig i munnen. Weise 1: 48 (1769). Sagan om schlaraffenlandet. 2NF 24: 1067 (1916). Målet för flertalet s. k. socialisters strävan är schlaraffenlandet, landet för arbetsfri inkomst — ett lika dåraktigt mål som tron på åstadkommandet av ett perpetuum mobile. Ljunglund Frest. 100 (1936).
-LIV. (schlaraff- 18191889. schlaraffen- 1904 osv.) [jfr t. schlaraffenleben] sorglöst l. lättsinnigt liv präglat av ett välstånd som icke behöver vinnas gm möda l. arbete; lättings- l. dagdrönarliv. En sådan obekymrad treflig sinlighet och anständigt schlaraff-lif (som det i Wien) har också ett poetiskt element uti sig. Atterbom Minn. 592 (1819). Mörner Hagenbeck 56 (1924).

 

Spalt S 1411 band 24, 1965

Webbansvarig