Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHEMATIK, r. l. f.
Etymologi
[till SCHEMA efter mönster av sådana ord som GRAMMATIK, SYSTEMATIK; jfr t. schematik, schematiskt system]
(†) motsv. SCHEMA 2, om schematisk framställning o. d.; jfr SCHEMATOLOGI 2. (Lars Salvius bidrog föga) till väckandet af något kritiskt omdöme hos Nationen, i thy att hans recensioner gerna aldrig voro annat, än en torr, fast fullständig och med precision utförd Schematik öfver bokens innehåll. Hammarsköld SvVitt. 1: 293 (1818). (Bland L. G. Brantings efterlämnade papper) träffas en längre renskrifven förteckning .. af gymnastiska uppgifter utförda på stället, hvilka dock äro ordnade i flockar, indelade efter rörelsens olikhet, icke efter ställningar. .. Den torde kunna antas höra till schematiken. HjLing (1882) hos LGBranting 1: LI.

 

Spalt S 1391 band 24, 1965

Webbansvarig