Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCENARIUM sena4rium, äv. 0302, n.; best. -iet; pl. -ier (Harlock (1944)).
Etymologi
[jfr t. szenarium; substantivering av n. sg. av senlat. scænarius, scenisk, till scæna (se SCEN). — Jfr SCENARIO]
(numera knappast br.)
1) sceneri (se d. o. 2 a). Detta noggranna författande och upprättande af en ”mise-en-scène”, ett scenarium eller ett ”sceneri”, som vi kalla det på svenska, har efter det franska mönstret .. införts vid alla stora europeiska teatrar. Josephson Teaterregie 36 (1892). 2SvUppslB (1953; anfört ss. föråldrad beteckning).
2) scenario (se d. o. a). Waldner Film. 85, 87 (1921).

 

Spalt S 1306 band 24, 1965

Webbansvarig