Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHABER ʃa4ber, sbst.2, l. SJABER ʃa4ber, förr äv. SCHABBER l. SCHAVER, r. l. m. (Zedritz TurkMus. 39 (1835), Kullberg Syskonb. 191 (1846)) l. n. (jfr Bergman SkolpSlang (1934)); best. (jfr anm. nedan) -n (Kullberg Syskonb. 191 (1846)); pl. = (Blanche Posit. 17 (1843; möjl. att fatta ss. sg. koll.), Dens. Våln. 680 (1847) osv.) ((†) schabrar Zedritz 2: 11 (1857)). Anm. Ordet förekommer numera sällan i sg. best. Då det står i obest. form utan bestämning fattas det ofta ss. pl. (men äv. ss. sg. koll.).
Ordformer
(schabber 18431847. schaber 1845 osv. schaver 1835. sjaber 1910 osv.)
Etymologi
[av ovisst urspr.; möjl. av t. slang schab(b), andel i tjuvgods, pengar som utgöra mutor, kopplares andel i skökas förtjänst, sannol. förkortning av schabol(es), andel i tjuvgods, möjl. av schibbanless, ngt fyllt (särsk. om ficka fylld med pengar), av jiddisch schibboles, sädesax, av hebr. šibbōleth (se SCHIBBOLET); den sv. formen beror sannol. på anslutning till sv. ord på -er, t. ex. DALER, STYVER; jfr äv. sv. förbrytarspr. ben(g)ster, förtjänst, o. locker, riksdaler (vid sidan av LOCK, sbst.4)]
1) (starkt vard.) i pl. l. koll. i sg.: pengar. Jag blir en riker man, ty schabber har min svärfar. Blanche Posit. 17 (1843). Besitta, min gosse! svärfar äger både egendomar på landet och schabrar på kistbotten. Zedritz 2: 11 (1857). Vid Roslagstull rastades ett par timmar, och den som ej var rädd att gå vilse och hade schaber, besökte värdshus, krogar och mångelskebord. Hultin Minn. 15 (1872). En enka omkring femti år / Som schabers mångfald har / Med fikna blickar efterslår / En ung och vacker karl. Wallmark Vis. 3: 15 (1884). Hon hade multum med schaber och en gård uppe på Väddölandet, som hon skulle till att få ärva. UNT 1930, nr 10713, s. 11. Man ska inte gifta sig med en förnäm flicka utan schaber. Stiernstedt Bank. 442 (1947). Anm. till 1. Förr användes skämts. namnet Inga Schaber ss. beteckning för penningbrist (jfr Hjelmqvist Förnamn 57 (1903)). Att fru Inga Schaber fortfarande gästar staden och der befinner sig som barn i huset .. är saker, som troligen ej intressera dig. Tomtebissen 1857, nr 9, s. 2.
2) (†) i sg. obest. föregånget av obest. art., i nekad sats, liktydigt med: styver, öre, kopek. Jag (svär) .. att jag .. i detta ögonblick ej äger en schafver på fickan. Zedritz TurkMus. 39 (1835).

 

Spalt S 1312 band 24, 1965

Webbansvarig