Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAX sak4s, sbst.2, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sannol. till SAXA (se d. o. 10) med anslutning till SAX, sbst.1]
(i fackspr.) flerradig (i regel två- l. treradig) tidningsrubrik vars rader bilda en romboidisk (l. rombisk) figur (äv. kallad sned sax); äv. allmännare: flerradig tidningsrubrik. Rubrik i sax, flerradig rubrik, saxad rubrik. Rak sax, med lika långa, rakt över varandra placerade rader. Spetsig sax, vars rader bilda en pyramidformig l. omvänt pyramidformig figur, spets, spetsad rubrik, pyramidrubrik. NysvSt. 1932, s. 87 (allmännare). Rasmusson Maskinsättn. 70 (1951).

 

Spalt S 1277 band 24, 1965

Webbansvarig