Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAVOLAX- sav3ωlaks~ l. sa3v-, l. -ol-, l. 103~, l. SAVOLAKS- sav3ωlaks~ osv.
Ordformer
(sau- 1597. sav- 15521597. savo- 1745 osv. -laks- 1847 (: Savolaksbrigaden) osv. -lax- 1552 (: Savlaxboor) osv.)
Etymologi
[till landskapsnamnet SAVOLAX (SAVOLAKS). — Jfr SAVOLAXARE, SAVOLAXISK]
i ssgr: som förekommer i l. härstammar från l. har avseende på landskapet Savolax i det inre av Finland.
Ssgr: SAVOLAX-BO, m.||ig. [fsv. savolax boar, pl. (BtFinlH 1: 9 (1469))] (numera mindre br.) savolaxare. G1R 23: 167 (1552). Schybergson FinlH 1: 200 (1887).
-BONDE. UrkFinlÖ I. 2: 15 (1597).
-BRIGAD(EN). om ett 1775 organiserat, av infanteri, kavalleri o. (från 1805) artilleri sammansatt förband som var avsett i sht för östgränsens försvar o. som deltog i kriget 1788—1790 o. i Finska kriget 1808—1809. Runeberg 2: 11 (1847).
-DIALEKT. finsk dialekt som talas i landskapet Savolax. Lampén TLandsFinl. 82 (1918).
-JÄGAR-STUDSARE. (†) = -studsare. Hazelius Förel. 132 (1839).
-KARELARE. (förr) student l. akademiker tillhörande studentnation vid Helsingfors’ universitet, vilken utgjordes av studenter osv. från Savolax o. Karelen. Laurén Minn. 5 (1877).
-LIE. lie (med krokigt skaft) av den typ som användes l. använts i Savolax; jfr finn-lie. SvLitTidn. 1817, sp. 399.
-METOD(EN). (förr) skattläggningsmetod (enligt samma mönster) som enligt en kunglig förordning av den 28 juni 1775 tillämpades vid skattläggning i Savolax o. som innebar att varje tunnland brukbar mark taxerades enbart efter sin naturliga godhet l. sitt läge o. d. utan hänsyn till om den utgjordes av oodlad l. odlad mark (åker l. äng l. skog). Linde Kam. 424 (1867). 2NF 24: 880 (1916).
-SABEL. (förr) sabel (av en typ) som användes av manskapet vid Savolax’ fotjägarregemente. Alm VapnH 95 (1927).
-STUDSARE. (förr) studsare (av en typ) som användes inom savolaxbrigaden. Billmanson Vap. 288 (1882).
-SVENSKA, r. l. f. (mera tillf.) finlandssvenska talad av savolaxare. Söderhjelm Brytn. 113 (1901).

 

Spalt S 1261 band 24, 1965

Webbansvarig