Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAVOLAXISK sav4ωlak1sisk l. sa4v-, l. -ol-, l. 3020, l. SAVOLAKSISK sav4ωlak1sisk osv., förr äv. SAVOLAXSK, adj.; adv. -T.
Ordformer
(sawlaxsk 1662. savolaksisk 1860 osv. savolaxisk 1807 osv. savolaxsk (-akssk) 17621881)
Etymologi
[till SAVOLAX (se SAVOLAX-)]
som tillhör l. härstammar från l. har avseende på Savolax l. savolaxare. Dee som boo in emot den Sawlaxske grentzen (höllo) om winteren wacht på egen bekåstnadh. HSH 31: 472 (1662). Sawolaxske Sjöarne. TÅbo 1772, s. 110. I den Savolaxiska dialekten finner man spår af det aspirerade d. Suomi 1841, 2: 14. Den savolaxiska pietismen. NordTeol. 41 (1955).
Avledn.: SAVOLAXISKA, i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.
1) kvinna från Savolax l. tillhörande den savolaxiska folkstammen. Lampén TLandsFinl. 86 (1918).
2) savolaxdialekt. Renvall FinSpr. 5 (c. 1819, 1840). Lampén TLandsFinl. 132 (1918).

 

Spalt S 1262 band 24, 1965

Webbansvarig