Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAVANN savan4, r. l. f. l. m.; best. -en; pl. -er; förr äv. SAVANNA, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(savaner, pl. 1865. savann 1786 osv. savanna 1887)
Etymologi
[jfr t. savanne, eng. savannah, fr. savane, span. sabana; sannol. av västindiskt urspr.]
(icke odlad) gräsbevuxen slätt (l. småkullig landsträckning) i tropikerna (o. vissa tempererade trakter), vanl. med enstaka träd l. buskar l. spridda träddungar l. gles skog (representerande en vegetationstyp som utgör en övergångsform mellan stäpp o. regnskog); jfr PAMPA, PRÄRIE, STÄPP. Et flackt land kallar man i Westindien Sawann, i synnerhet utmärkas med det namnet de gräsiga platser, som tjena til bete för boskapen. Oldendorp 1: 73 (1786). I södra Amerika, omkring de ofantligt stora floderna, ligga de slätter som kallas Savanner, Lanos eller Pampas. Berlin Lsb. 280 (1852). De stora grässlätterna mellan Klippbergen och Missisippifloden, kallade i södra delen Savaner och i norra delen Prairier. Thelaus Skog. 15 (1865). Vegetationen på savannerna har en hviloperiod under torrtiden och ser då vissen och gulgrå ut, men saknar ej alldeles blommor. 2NF 24: 864 (1916). (Inom viss del av Guldkustens kustområde) blir nederbörden .. ej tillräcklig för förekomsten av skog, varför ett kustbälte .. upptages av savann. SvGeogrÅb. 1952, s. 94. — jfr SKOGS-, TRÄD-SAVANN.
Ssgr: SAVANN-BRAND. (gräs)brand på savann. Dahlberg Hartwig Trop. 387 (1862).
-DJUR. (mera tillf.) djur som lever på savannområde(n). SvD(A) 1962, nr 125, s. 4.
-GRÄS. gräs växande på savann(er). Kruhs Jordkl. 2: 171 (1882).
-KLIMAT. (i fackspr.) klimat som utmärker (tropiska) savannområden. 3NF 1: 219 (1923).
-LAND. [jfr t. savannenland, eng. savannah land] jfr land 1 c. SvGeogrÅb. 1939, s. 74.
-LANDSKAP~02, äv. ~20. (i fackspr.) om den landskapstyp som karakteriseras av savannområden. Stuxberg (o. Floderus) 2: 325 (1902).
-OMRÅDE~020. Dumrath Hellwald 2: 384 (1900).
-REGION. (mera tillf.) jfr region 1. Dumrath Hellwald 2: 465 (1900).
-SKOG. [jfr t. savannenwald] (i fackspr.) jämförelsevis gles skog (av den typ som förekommer) på savann (motsatt: regnskog). BonnierKL 1: 866 (1922).

 

Spalt S 1257 band 24, 1965

Webbansvarig