Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAPP, sbst.1, l. SAPPE, sbst.1, m.; best. -en; pl. -er (Forsius Min. 50 (c. 1613)).
Ordformer
(saff- i ssgr 1581 (: Saff gröntt)1582 (: Saff grön). sap 1555c. 1600. saph 1555. sapp 1559c. 1613. sappe c. 1600. sappen, sg. best. 1611)
Etymologi
[fsv. sapper; liksom ä. d. sap av mlt. sap (gen. sapes, sappes), av fsax. sap, resp. (i formen saff) av ä. t. l. mht. saf (gen. saffes), av fht. saf (gen. saffes), saph (gen. saphes); jfr mnl. o. holl. sap, feng. sæp, meng. o. eng. sap; besläktat med l. möjl. av lat. sapa, (inkokt) must l. saft, till samma rot som föreligger i fvn. safi, sav (se SAV). — Jfr SAFT]
(†)
1) saft l. must l. substans; särsk. om saft i l. av växt. Sappen är wäxternes blodh, som igenom hela theras substantz wthsprijdd är, till att uppehålla theras lijf. Forsius Phys. 212 (1611). Man tagher Guldbladh, och distilerer them medh Spiritu Aceti, eller Ätikie watn, och skil thet åth, och låter thet smälta sigh i præparerat Aqua Vitæ på en Månades tijdh, så länge thesz sapp eller must synes. Dens. Min. 50 (c. 1613). jfr: Chelidoniæ ooss eller sap. Berchelt PestOrs. F 3 a (1589).
2) sås (använd bl. a. till kött, fisk o. fågel o. beredd med socker o. vin l. öl). Onsdagenn .. kom .. Thil Saph på medist(er) 1 lodh (socker). KryddRSthm 1555, s. 25. Til kiökit til sap til stör Renst win — 1/2 stop Blanck Miöd — 1 q(va)rt(er). VinkällRSthm 11/6 1557. Til kiökit til sap på oxa kiöt Renst win — 1 q(va)rt(er) Risk Miöd — 1 kanna. Därs. 15/6 1557. Suchur .. Till Sap på Oxatungor .. till Sap på kalffualeffu(e)r. KryddRSthm 1559 A, s. 76. Små Fogler stekte med Sappe. Loenbom Upl. 4: 101 (i handl. fr. c. 1600). Pären (dvs. bulle l. dyl.) gjort af Kalfwe-kött med Korinther och Sap. Därs. jfr MEDISTER-SAPP.
Ssg (till 1): SAPP-GRÖN, sbst. [jfr holl. sapgroen, eng. sap-green] (†) saftgrönt (se d. o. 2). TullbSthm 21/8 1578. Därs. 17/5 1582.

 

Spalt S 1163 band 24, 1965

Webbansvarig