Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAPON sapå4n, n.; best. -et.
Ordformer
(äv. za-)
Etymologi
[jfr t. o. eng. zapon; bildat av ett element zap-, av ovisst urspr., o. den i kemiska ämnesnamn förekommande ändelsen -on (jfr KETON, NEON, OZON)]
(i fackspr.) = SAPON-LACK; utom ss. förled i ssgr numera mindre br. Ett nytt lack med namnet zapon .. skyddar negativen synnerligen väl för fukt. Roosval Schmidt 179 (1896). SDS 1905, nr 45, s. 2.
Ssgr (i fackspr.): SAPON-BEHANDLING. behandling med saponlack. BtRiksdP 1902, I. 1: nr 43, s. 7.
-IMPREGNERING. impregnering med saponlack. BtRiksdP 1902, I. 1: nr 43, s. 7.
-LACK. [jfr t. zaponlack, eng. zapon lacquer] lack väsentligen bestående av cellulosanitrat, använt ss. fernissa l. impregneringsmedel. Roosval Schmidt 179 (1896).
-LACKERING. lackering utförd med saponlack. Seitz Glas. 148 (1933).
-VÄTSKA. saponlack i vätskeform. BtRiksdP 1902, I. 1: nr 43, s. 7.
Avledn. (i fackspr.): SAPONERA, v. [jfr t. zaponieren] behandla (ngt) med saponlack. Seitz Glas. 148 (1933).

 

Spalt S 1161 band 24, 1965

Webbansvarig