Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(6) SAM-UNDERVISA~0020. pedag. undervisa (elever, vanl. av olika slag) gemensamt; särsk. med avs. på elever av olika kön (jfr sam- 4 a); jfr -undervisning. Östergren (1937).
(6) -UNDERVISNING~0020. i sht pedag. undervisning gemensamt för flera elever (l. grupper av elever), vanl. av olika slag; särsk. dels i fråga om elever från olika samhällsklasser (i sht förr äv. i uttr. social samundervisning), dels i fråga om elever av olika ras, dels (o. oftast) i fråga om elever av olika kön (jfr sam- 4 a). Samundervisning för gossar och flickor. Verd. 1885, s. 112. Den förste, som ur pedagogisk synpunkt förordade social samundervisning var Comenius. NF (1890). TSvLärov. 1953, s. 138 (i fråga om grupper av elever med olika förkunskaper). DN(A) 1963, nr 139, s. 2 (i fråga om grupper av elever av olika ras).
Ssgr (pedag.): samundervisnings-anstalt. (numera bl. tillf.) särsk. om samskola. SvFlicksk. 264 (1888). Verd. 1892, s. 1.
-fråga, r. l. f. jfr fråga, sbst. 3. NF 14: 462 (1890).
-skola, r. l. f. (numera bl. tillf.) samskola. SvFlicksk. 304 (1888).
(6) -UPPFOSTRA~020. [jfr eng. coeducate] pedag. uppfostra (individer l. grupper, vanl. av olika slag) gemensamt; i sht med avs. på individer l. grupper av olika kön (jfr sam- 4 a); äv. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.; jfr -uppfostran, -uppfostring. De två könen, som man nu vill samuppfostra. Ahrenberg Männ. 1: 158 (1904). Husén Psyk. 174 (1954).
(6) -UPPFOSTRAN~020. [jfr eng. coeducation] pedag. uppfostran gemensamt av flera individer l. grupper (vanl. av olika slag, särsk. av olika kön; jfr sam- 4 a). PedBl. 1877, s. 79 (om amerikanska förh.).
(6) -UPPFOSTRING~020. (utom ss. ssgsförled numera bl. tillf.) = -uppfostran. FinT 1883, s. 171.
Ssg: samuppfostrings-princip. pedag. i sht i sg. best. FinT 1883, s. 173.

 

Spalt S 928 band 24, 1964

Webbansvarig