Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMRÖRE sam3~2re l. ~rœ2re, n.; best. -et. Anm. I ä. tid användes ordet äv. (ss. citatord från nor.) ss. r. l. f. RiksdP 1895, 2 K nr 44, s. 4 (: en ”Samrøre”; i bet. 2). SöndN 1895, nr 20, s. 2 (: en verklig ”samröre”; om oreda i ett sällskaps verksamhet).
Etymologi
[av nor. samrøre (best. -en), till røre (se RÖRA, sbst.3); ordet torde ha inlånats i sv. i bet. 2 i samband med unionsstriden med Norge (jfr språkprov från 1895 under 2) o. erhållit neutralt genus gm anslutning till neutrala vbalsbst. på -e (jfr BYTE, GIFTE, SAMTYCKE m. fl.); jfr SAM-RÖRA, sbst., SAM-RÖRING]
1) (numera föga br.) blandning l. röra av människor; gemenskap. SöndN 1895, nr 25, s. 4. Man kan, åtminstone i Moskva, knappast längre tala om några ryska hem, folk lever i ett enda äkta kommunistiskt samröre. Karlgren BolsjevRyssl. 215 (1925).
2) sammanblandning l. förening av olika företeelser (verksamheter l. intressen l. angelägenheter o. d., särsk. av politisk l. ekonomisk art); förbindelse l. kontakt mellan olika personer l. grupper l. partier l. nationer l. (avdelningar inom) företag o. d.; samband; beröring; samarbete; samgående; särsk. om en ur ngn synpunkt olämplig i klandervärd förening l. förbindelse; äv. dels i uttr. ngns l. ngts samröre med ngn l. ngt, ngns l. ngts förbindelse l. kontakt resp. sammanblandning osv. med ngn l. ngt, dels i uttr. i samröre med ngt l. ngn, i samarbete l. förbindelse med ngt l. ngn. Samröret mellan Svensk Import och livsmedelsstyrelsen. Östergren (cit. fr. 1920). Inflytelserika kretsar (i Norge) motsätta sig också energiskt varje slag av vad de benämna skandinaviskt samröre. Segerstedt Händ. 266 (1926). UNT 1931, nr 10971, s. 3 (: i samröre med). Sammanslutningar av jägare eller jaktvårdsintresserade kunna också tänkas utan direkt samröre i fråga om jaktmarkerna. Petre KonstJakt 135 (1935). 1838 års svenskryska sjöfartsavtal (hade) gjort slut på det dittills kvardröjande ekonomiska samröret mellan Sverige och Finland. SvFlH 3: 19 (1945). Socialdemokraternas påstådda samröre med kommunisterna. MorgT 1948, nr 258, s. 4. Intet samröre förekom mellan redaktionen och ekonomiavdelningen. UrDNHist. 1: 241 (1952). jfr: Man kan befara ett oskäligt uppgifvande å ömse sidor (inom den norsk-svenska unionen) af den nationella sjelfständigheten, en ”Samrøre” med ett ord, som för oss svenskar bör vara lika motbjudande som för våra bröder norrmännen. RiksdP 1895, 2 K nr 44, s. 4; jfr AB 1895, nr 110, s. 2 (: ett ”samröre”; i referat av riksdagsanförandet). — jfr VAL-SAMRÖRE. — särsk.
a) i fråga om straffbar förbindelse l. kriminellt samarbete o. d. Chicagofasoner få ej tolereras inom svenskt ordningsväsende, framhåller Aftonbladet .. med anledning av spritpolisens samröre med Atlas-Pelle och dennes kumpaner. UNT 1933, nr 32, s. 3. För sitt samröre med albanorånarna dömdes .. 45-årige ingenjören (N. N.) .. till straffarbete i fyra år. SDS 1957, nr 295, s. 10. — särsk. i fråga om förbindelse l. samarbete med fienden; äv. om samarbete med ockupationsmakt, kollaboration; särsk. i uttr. samröre med fienden, (jämlikt lag straffbar) förbindelse med fienden. Norske riksadvokaten har väckt åtal mot skeppsredare .. (N. N.) i Bergen för samröre med fienden varav han dragit ekonomisk vinning. SvD(B) 1945, nr 214, s. 5. Krigsman som, då riket är i krig, obehörigen avsänder meddelande till eller eljest träder i förbindelse med någon, som tillhör fiendens krigsmakt eller vistas på fiendens område, dömes för samröre med fienden högst till straffarbete i två år. SFS 1948, s. 1030. De anklagade honom för samröre med tyskarna. Edqvist Penelope 82 (1951).
b) (mera tillf.) i uttr. samröre av ngt och ngt, sammanblandning l. förening av ngt o. ngt. Varför detta intresse just för vad som låg bakom Amos Lantz’ hektiska och uppdiktade samröre av kärlek och död? Siwertz Förtr. 318 (1945).

 

Spalt S 862 band 24, 1964

Webbansvarig