Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(2) SAM-RÄKNA, -ing. (†) lägga ihop l. summera (flera tal l. mått o. dyl. l. ett tal l. mått o. d. med ett annat), sammanräkna, hopräkna; ss. vbalsbst. -ing äv. i konkretare anv., om räkning (se d. o. 1 e). Baazius Upp. 11 b (1629). Samräkningar för Wisingsö efter et åhrs Credit, och för de veneriska sjuka förledit år, änskönt quitterade, äro ännu icke betalta. AMWåhlin (1782) hos Hjelt Medicinalv. 2: 213. Då husen stå wid gata i sned riktning emot hwarannan, (får) hela afståndet (mellan husen) icke .. tagas dubbelt (med stöd av bestämmelsen i reglementet för brandstodsbolaget att gata beräknas dubbelt mot dess verkliga bredd), utan blott gatans werkliga bredd samräknas med den egentliga distancen. SPF 1840, s. 52.
-RÄTT, r. l. m. (mindre br.) rätt l. rättighet som delas av två l. flera, gemensam rätt. Hernberg Rättsh. 50 (1922). SvD(A) 1929, nr 256, s. 13.
-RÄTTIGHET~002, äv. ~200. (mindre br.) jfr -rätt. Hernberg Rättsh. 4 (1922).
(2 a) -RÖRA, r. l. f. [sannol. (åtminstone delvis) ombildning av samröre] (föga br.) Östergren (1937).
(2 a) -RÖRA, v. (numera föga br.) röra samman (ämnen l. ingredienser). Man rifver gammal ost och tager hälften af dess vikt, smör, som samröres. Montell Frun 39 (1898).

 

Spalt S 861 band 24, 1964

Webbansvarig