Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMPLA sam3pla2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.).
Etymologi
[jfr eng. sample; till (stammen i) SAMPEL (l. SAMPLING)]
statist. ta ut stickprov l. sampel ur l. göra stickprovs- l. sampelundersökning av (visst material); äv. abs. Ett icke samplat primärmaterial. Ymer 1950, s. 27. TNCPubl. 28: 21 (1957).

 

Spalt S 853 band 24, 1964

Webbansvarig