Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMMASTÄDES sam3a~stä2des, förr äv. SAMMASTAD l. SAMMASTADS l. SAMMESTÄDES l. SAMMANSTÄDES, adv.
Ordformer
(sama- 1522 (: ther samastædz)1597 (: ther samastes). samma- 1528 (: her sammastadh) osv. samman- 1652 (: ther sammanstädis). samme- 1541 (: ther sammestädz)c. 1666 (: der sammestädes). -stad 1528 (: her sammastadh). -stads (-dz) 1541 (: ther samma stadz)1713 (: ther sammastads). -sted 1590. -stedes 1562 (: ther sammestedes). -stedis 15881590. -stedz 1567 (: ter sammestedz)1634 (: der sammastedz). -stes 1597 (: ther samastes). -städ 1547 (: ther samma städ). -städes 1578 (: thär sammestädes) osv. -städis 1652 (: ther sammanstädis). -städs (-dz) 1522 (: ther samastæds)1805. -stäs 1555 (: ter samastäs))
Etymologi
[fsv. sama staþ, sama stads; jfr fd. samæstadh, dan. o. nor. sammesteds; av SAMME o. STAD (med avs. på senare leden jfr ALLESTÄDES); formen sammanstädes beror på anslutning till SAMMAN]
(ngt ålderdomligt) på samma ställe l. plats; äv. i fråga om ställe i skrift l. bok o. d. Anno 1588 thenn 2 decembris den edelle .. man Jörenn Erichss(o)nn, stådhålderre på Ellffzborgh, rustuffuuo hölltth, öffueruarandis: Erich Axzellss(o)nn, slottzffogtt samma stedis (osv.). TbLödöse 99 (1588). Churförsten .. förbrände .. then swäfwande bryggen vthi Meissen, som sammastädes gåår vthöfwer Elfwen. Schroderus Dress. 249 (1610). Skildringen gäller högsta klassen av Västerås trivialskola .. samt gymnasiet sammastädes. SoS 1910, s. 216. Sammastädes citerad litteratur. Ymer 1913, s. 98. jfr (†): Haffuer Jacop Knutzsonn i Janackala, Joenn Knutzsons broder i sammestadz, tackett thesse epter:ne partzeler (osv.). BtFinlH 4: 214 (1563). — jfr DÄR-, HÄR-SAMMASTÄDES.

 

Spalt S 814 band 24, 1964

Webbansvarig