Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÄRSAMMASTÄDES030~20, äfv. 040~10, adv.
Etymologi
[fsv. thär samastads]
(i skriftspr., numera mindre br.) på (detta) samma ställe; i sht förr äfv. allmännare: på detta ställe, därstädes. GR 1: 34 (1522). Huadh silket (Upp. 18: 8) är, behöffuer man icke longt sökia ther effter, Ty thet warder ther sammestadz medh thenna orden vthtrycht. LPetri Kyrkost. 39 a (1566). Then som dhersammastädes (dvs. i hospitalet) intagas wil, måste (osv.). Kyrkol. 28: 6 (1686). 2NF 12: 1 (1909).

 

Spalt D 2539 band 7, 1923

Webbansvarig