Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(4 a) SAM-FRIMURARE~0200. [jfr eng. co-mason] medlem av samfrimurarorden. Östergren (1937).
Ssg: samfrimurar-, äv. samfrimurare-orden. orden med både manliga o. kvinnliga medlemmar, som till syfte o. organisation liknar frimurarorden. TeosofT 1929, s. 28.
(4 a) -FRIMURERI ~0102, äv. ~1002 l. 10104. [jfr -frimurare o. eng. co-masonry] om samfrimurarordens verksamhet. TeosofT 1929, s. 239.
(2) -FRUKT, r. l. f. l. m. [jfr nylat. syncarpus] (numera mindre br.) bot. sammansatt frukt (se frukt, sbst.1 3) uppkommen gm sammanväxning av flera småfrukter i en blomma l. av frukter från olika blommor. Scheutz NatH 237 (1843; uppkommen gm sammanväxning av flera småfrukter). VäxtLiv 4: 258 (1938; uppkommen av frukter från olika blommor).
-FRÖ, n. (†) koll., om frö från samma växt. Tessin Skr. 89 (1763).

 

Spalt S 452 band 24, 1964

Webbansvarig