Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMARITAN sam1arita4n l. 0104, i bet. 1 o. 2 m.||(ig.), i bet. 3 r. l. m.; best. -en; pl. -er; förr äv. SAMARITANER, m.||(ig.); pl. =.
Ordformer
(-an 1526 osv. -aner, sg. 1745, 1755. -aner, pl. 1526 osv.)
Etymologi
[jfr t. samaritaner, eng. samaritan, fr. samaritain; av senlat. samaritanus; till landskapsnamnet SAMARIEN. — Jfr SAMARIT]
1) = SAMARIT 1. Luk. 10: 33 (NT 1526; Bib. 1917: samarit). Dessutom äga samaritanerna äfven en Josuabok, som är skrifven på arabiska. Zetterstéen SemSpr. 68 (1914). Lagergren Minn. 8: 388 (1929).
2) (numera bl. mera tillf.) = SAMARIT 2. Bremer TecknHvard. 2: 47 (1830). Vi foro ut i tron att gumman råkat på någon .. barmhärtig samaritan, som tagit henne på sladden (dvs. låtit henne åka med sig). Lampén HTvFinl. 41 (1919). särsk. (i religiöst spr.) = SAMARIT 2 a. Thenne Samaritanen wår Herre och Frälsare Christus. Fornelius KyrkPost. 2: 175 (c. 1660). Hedborn Ps. 1: 59 (1812).
3) (i fackspr.) i sg. best., ss. benämning på en samaritisk översättning av de fem moseböckerna. Rydberg Urpatr. 17 (1873).
Ssg (till 2): SAMARITAN-GÄRNING. (numera bl. mera tillf.) samaritgärning. Lundegård Tit. 326 (1892).
Avledn.: SAMARITANSK, adj. (-nisk 1526. -nsk 1526 osv.) [jfr t. samaritanisch]
1) till 1, = samaritisk 1. En samaritansk quinna. Joh. 4: 9 (NT 1526; Bib. 1917: samaritisk). Samaritanska språket. 2SvUppslB (1952).
2) (numera bl. mera tillf.) till 2; jfr samaritisk 2. Braun Carol. 125 (1844). Min medarbetare i det samaritanska värvet här uppe. Wallquist Doktorn 43 (1935).
SAMARITANSKA, i bet. 1 o. 3 f., i bet. 2 r. l. f.
1) till 1, = samaritiska. Dalin FrSvLex. 2: 632 (1843). Rydberg Varia 193 (1894).
2) till 1, om den (numera utdöda) västarameiska dialekt som var samariternas språk. Lange Norby 57 (1742). Zetterstéen SemSpr. 68 (1914).
3) (numera bl. mera tillf.) till 2: barmhärtig kvinna, hjälparinna, kvinnlig samarit. SDS 1903, nr 199, s. 3. Vill du vara den barmhärtiga samaritanskan? Strindberg Kamm. 3: 7 (1907).

 

Spalt S 433 band 24, 1964

Webbansvarig