Publicerad 1931   Lämna synpunkter
HERRENSAJEN, n.; best. -et.
Ordformer
(harn- 1670. her- 1677. heren- 1668. hern- 16691687. herne- 16711673. herno- 16671669. hernö- 1665. herren- 16371669. herrens- 1655. herrn- 16371664. hor- 1685. horn- 1674. hår- (håår-) 1650. härn- 1638. — Betr. senare ssgsledens former se SAJEN)
Etymologi
[av mnl. heerensaai, heeren saeyen, av heer, herre (se d. o. 2), o. saai, saeyen (se SAJEN)]
(†) ett slags finare ylletyg. OxBr. 11: 692 (1637). 1. Rödh underkiortell aff Herrn Saijn. BoupptSthm 7/6 1664. Stiernman Com. 4: 866 (1687).
Ssgr (†): A: HERRENSAJEN-FÖRKLÄDE, se B.
B: HERRENSAJENS-FÖRKLÄDE. (-sajen (-sain) 1677) BoupptSthm 23/5 1665. Därs. 6/3 1677.
-KLÄDNING. BoupptSthm 5/5 1655.

 

Spalt H 840 band 11, 1931

Webbansvarig