Publicerad 1962   Lämna synpunkter
RÖSSELVESSLA rös3el~ves2la l. ~väs2– l. RISSELVESSLA ris3el~ l. RUSSLEVESSLA rus3le~, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(rissel- 18091843. russle- 1955. rössel- 17561785. — Se för övr. VESSLA)
Etymologi
[sv. dial. resselvissla, resslevessla, resslevissla, risselvissla m. m.; jfr fsv. rösevisla, nyisl. hreysivísla o. sv. dial. russelviska, rössleveska; förleden är sannol. urspr. RÖSE, sbst.1 (jfr RÖS-KATT, RÖSSINKATT), som ombildats (sannol. delvis med anslutning till RISSLA, v.1, resp. RUSSLA); senare ssgsleden är VESSLA]
1) (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) vesslan Mustela erminea Lin., hermelin, lekatt. Mustela .. Vulgaris (kallas Risselvissla). VetAH 1809, s. 190 (från Gotl.). Af Vesslor finnes såväl den större arten, hvilken här är känd under namnet Risselvessla, som den mindre eller Hermelinen. Holmberg Bohusl. 2: 28 (1843). GHT 1955, nr 210 A, s. 8.
2) (†) den i Nordamerika förekommande jordekorren Tamias striatus Lin., chipmunk. Rösselvissla, som den här (i Amerika) kallades af de Svenska, war åter et annat slag af helt små Ickornar. Kalm Resa 2: 419 (1756). Brander NatH 22 (1785).

 

Spalt R 4566 band 23, 1962

Webbansvarig