Publicerad 1959   Lämna synpunkter
RULLGARDIN rul3~gardi2n, förr äv. RULLEGARDIN, r. l. m.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(roll- 1807. rul- 1791. rull- 1713 osv. rulle- 17101770)
Etymologi
[jfr d. rullegardin; av RULLA, v., o. GARDIN, sbst.1]
1) fönstergardin (avsedd att utestänga ljus l. obehöriga blickar o.) konstruerad så, att den kan rullas ned o. upp innanför fönstret (numera vanl. på sådant sätt att gardinen kan lindas kring en med fjädermekanism försedd, vridbar stång l. käpp anbragt ovanför fönsteröppningen); stundom äv. om liknande anordning med annan användning än ss. fönstergardin (i sht förr särsk. om upp- o. nedrullbart förhänge för säng). Dra(ga) l. rulla l. släppa ned, äv. fälla (ned) rullgardinen. Dra(ga) l. rulla upp, äv. hissa (upp) rullgardinen. HusgKamRSthm 1710. s. 177. Fäll ner rullgardinen til hälften, jag vill icke ha full dag i rummet. Envallsson Cass. 24 (1784). (Hon) Trädde sakta till Lovisas bädd / Och den gröna rullgardinen höjde. Lenngren (SVS) 2: 386 (c. 1800). Rullgardiner, väl målade, föreställande de märkvärdigaste Landtställen i Skåne. LdVBl. 1840, nr 1, s. 4. 4 st(ycken) rullgardiner af spån. BoupptVäxjö 1886. De gulrandiga rullgardinerna uppfästes på det primitiva sätt, att de med händerna rullades upp omkring käppen till öfre kanten af fönsterbågen. Idun 1890, s. 35. Rullgardiner hissades förr med ett snöre som löpte på en rulle vid gardinkäppens ena ända. 2SvUppslB 11: 281 (1949). jfr: En vanlig fjäderrullgardin .. som kan rullas upp och ned, sitter tätt bakom (tavel-)ramens öppning (vid utförande av en trollkonst). Hoffmann NutidMagi 2: 308 (1883). jfr äv. (†): Fönster Rulle gardiner (med) Rulleståckar. HusgKamRSthm 1723, s. 415. särsk. i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv.; särsk. i sådana uttr. som bakom fälld(a) l. neddragen (neddragna) rullgardin(er), ss. beteckning för att ngt göres l. sker på sådant sätt att man icke låter allmänheten l. ngn utomstående o. d. få inblick däri. Mot morgonsidan, när vinet släpper rullgardinen öfver det närvarande och sätter det förflutna i belysning. Strindberg Giftas 2: 199 (1886). Ålandsfrågan får icke lösas bakom fälld rullgardin. SvD(A) 1921, nr 144, s. 3. GHT 1944, nr 154, s. 3 (: bakom neddragna rullgardiner).
2) (numera bl. vard., mera tillf.) ridå (se d. o. 3); jfr GARDIN, sbst.1 2. Jord, Sol, Måne, Skog, Äng och Sjö gapa på .. (kometens) färd, och rullgardin faller. Runeberg (SVS) 2: 96 (1827).
Ssgr (i allm. till 1): A (numera föga br.): RULLGARDIN-FABRIK, -KÄPP, -SNÖRE, se C.
-SPÄNNARE, r. l. m. käpp l. ten som tjänar att hålla rullgardin utspänd o. kring vilken rullgardinen är fäst med sin fria (nedre) kant, fallkäpp, underlist. BoupptVäxjö 1847 (av mässing).
-STÅNG, -TYG, se C.
B (†): RULLGARDINE-STOCK. rullgardinskäpp. HusgKamRSthm 1751 B, s. 545.
C: RULLGARDINS-BESLAG. (i sht i fackspr.) hållare för rullgardinskäpp, anbragt (l. avsedd att anbringas) i vägg o. d. vid vardera av käppens ändar. LD 1903, nr 86, s. 4.
-BLOCK. (†) vid gardinkäpp fäst hissblock l. rulle för upphissning av rullgardinen. 2 Rullgardinsblock. BoupptVäxjö 1856. Därs. 1871.
-BLÅ. (mera tillf.) som har den blåa färg som utmärker många rullgardiner. Rullgardinsblåa stoppade soffor. Pan 1926, s. 51.
-BLÅTT, n. (mera tillf.) jfr -blå. Rig 1932, s. 47.
(2) -DRAMATIK. (vard., mera tillf.) om dramatik kännetecknad av korta, gm ridåfall avgränsade tablåer. NDA(A) 1936, nr 311, s. 16.
-FABRIK. (-gardin- 19211955. -gardins- 1873 osv.) IllSv. 261 (1873).
-FRANS. (förr) frans anbragt (l. avsedd att anbringas) på rullgardin. PriskurCronquist 1898, s. 70.
-GUL. (mera tillf.) särsk.: som har den gula färg som utmärker (ett rum innanför) ljusa, neddragna rullgardiner, då ljuset ligger på utifrån. Det rullgardinsgula rummet. Hammenhög Torken 11 (1951).
-KNAPP, r. l. m. (förr) knapp (se knapp, sbst. 1) anbragt (l. avsedd att anbringas) i ändan av rullgardinssnöre; jfr -ring, -rosett, -tofs. BoupptVäxjö 1836.
-KNIV. (†) = rullgardin-spännare? 6. par Gardin hållare 8 Rullgardins Knifvar. BoupptVäxjö 1847.
-KROK. (i sht förr) krokformigt rullgardinsbeslag. SDS 1896, nr 458, s. 4. Cannelin (1921).
-KÄPP. (-gardin- 18501889. -gardins- 1842 osv.) vals l. käpp l. stång kring vilken rullgardin rullas upp; äv. om på samma sätt konstruerad vals osv. varpå karta l. plansch o. d. är monterad; jfr -stång, rullgardine-stock, rull-stock 2 a. 5 st: RullGardinsKäppar med beslag. BoupptVäxjö 1842. Planscher, monterade på väv och rullgardinskäppar. TSvLärov. 1955, s. 317.
-LINA. (†) = -snöre. NVexjöBl. 1847, nr 7, Bih. s. 3. —
-LÄRFT. (förr) jfr -väv. Almström Handelsv. 400 (1845).
-MÅLNING. (förr) abstr. l. konkret. Pauli Ungd. 21 (1925; abstr.).
-RING. ring anbragt (l. avsedd att anbringas) i ändan av rullgardinssnöre; jfr -knapp, -rosett, -tofs. Fatab. 1910, s. 170 (1825).
-ROSETT. (†) rosett (av tyg l. metall) anbragt (l. avsedd att anbringas) i ändan av rullgardinssnöre?; jfr -knapp, -ring, -tofs. Rullgardins-Rosetter .. finnas till salu. DA 1824, nr 246, Bih. s. 1. —
-RÖD. (tillf.) som har den röda l. rödaktiga färg som utmärker en (mörk) neddragen rullgardin, då den belyses (av lampljus o. d.) inifrån o. betraktas utifrån. Alla fönster på gaveln ut mot ljunglandet lyste rullgardinsröda. Martinson Nässl. 173 (1935).
-SKRUV. (mera tillf.) skruv för fästande av rullgardinsbeslag o. d. BoupptVäxjö 1830.
-SNÖRE. (-gardin- 1898. -gardins- 1807 osv.) snöre varmed rullgardin drages ned l. rullas upp; jfr -lina. BoupptVäxjö 1807.
-SPRINGA, r. l. f. springa (som släpper ut l. in ljus) mellan neddragen rullgardin o. fönsterkarm l. fönsterbräde o. d. Siwertz JoDr. 264 (1928).
-STIFT. stift för fästande av rullgardin (vid rullgardinskäpp). SvIndKal. 1947, TillvReg. s. 25.
-STÅNG. (-gardin- 1898. -gardins- 1856 osv.) = -käpp. BoupptVäxjö 1856.
-TILLBEHÖR~002, äv. ~200. tillbehör till rullgardin (t. ex. rullgardinsbeslag, rullgardinsringar). BoupptVäxjö 1871.
-TOFS. tofs anbragt (l. avsedd att anbringas) i ändan av rullgardinssnöre; jfr -knapp, -ring, -rosett. PriskurCronquist 1898, s. 70.
-TYG. (-gardin- 1842. -gardins- 1842 osv.) jfr -väv. LdVBl. 1842, nr 24, s. 3.
-UPPSÄTTARE~0200. (mera tillf.) jfr -uppsättning. Östergren (1936).
-UPPSÄTTNING~020. (mera tillf.) uppsättande av rullgardin(er). Östergren (1936).
-VÄV. väv avsedd att användas i rullgardiner; vanl. om styv, klistrad, ogenomskinlig väv (för rullgardiner). VGR 1850, Verif. s. 370. Rullgardinsväv får manglas mycket hårt och klistras, så att den blir tät och ogenomskinlig. Kjellstrand TextVaruk. 140 (1940).
-VÄVNAD. jfr -väv. VaruhbTulltaxa 1: 296 (1931).

 

Spalt R 2871 band 22, 1959

Webbansvarig