Publicerad 1959   Lämna synpunkter
RULLA rul3a2, sbst.2, r. l. f.; best. -an; pl. (i bet. 3) -or (Wulff 85År 298 (1929)); förr äv. (i bet. 1) RULLE, sbst.2; best. -en.
Ordformer
(rulla c. 1850 osv. rulle 1763)
Etymologi
[sannol. etymologiskt identiskt med RULLE, sbst.3, o. RULLA, sbst.5, o. representerande en utvidgad l. bildl. anv. av bet. 1 hos d. o., ofta anslutet till (o. delvis möjl. äv. bildat till) RULLA, v.; jfr med avs. på bet. 1 d. rullen går, det arbetas med mangling av tvätt, äv. allmännare, ss. beteckning för att ngt har satts i gång l. att ngt sker l. har sin gång o. d.]
1) (vard.) i uttr. rullan går l. får gå o. d., ss. beteckning för att ngt som snurrar är i gång l. (vanl. o. numera nästan bl., allmännare) att en värksamhet är i (full) gång l. att det är god ruljangs l. glatt liv l. att pängarna rulla l. att det festas l. sviras o. d. (ofta i uttr. låta rullan gå); förr äv. i uttr. rullen måste ha sin gång, man måste leva livet l. glada dagar o. d. Så måste rullen ha sin gång, / Fast sættes till båd’ Biblen och Cachesen: / Storsak! i det: han (dvs. sprätten) vill ej bli förlæsen: / Man måste leva utan tuång. Wallenberg (SVS) 1: 20 (1763). Rullan går, rullan går, / då må ni tro att rullan går. Herdin 2GamNytt 175 (cit. fr. c. 1850; med syftning på hjulgunga). Rullan går. Opoetisk kalender för år 1860. (1859; boktitel). Nitton riksdaler rullen (för tapeterna)! Men rullan får gå, ha-ha-ha! Jolin Mjölnarfr. 53 (1865). Jag (dvs. teaterdirektören C. Rålamb) förstår alldeles ingenting af det här, utan ni (dvs. skådespelarna) får göra hur ni vill, bara låt rullan gå. SöndN 1866, nr 46, s. 2. Fem kvarnar finnas där, några orkeslösa och fallfärdiga, men två eller tre låta rullan gå för fulla muggar. TurForskn. 4: 144 (1919). Så löste jag kostymen igen (från pantinrättningen) på lördagsmorgonen och så kunde rullan gå på lördagskvällen. Typografminn. 162 (1952).
2) (vard.) i uttr. leva rullan, leva om (se LEVA OM 1) l. leva glada dagar o. d. (o. låta pängarna rulla); festa, svira; supa. Nu kommer naturligtvis han som ska bli löjtnant att lefva rullan med pappas pängar. Hülphers Timmer 149 (1906). Men det finns folk, som har mycket mer (i blodtryck än 220) och lever rullan lika förbannat. Cederschiöld Skärseld. 116 (1931). (Ryssarna) bar sej åt som om dom fortfarande levde rullan vid tsarens hov. Mezzrow o. Wolfe Dans 221 (1953). Ligister levde rullan i Malmö lördagsnatten. SDS 1955, nr 177, s. 16.
3) (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) i konkretare anv., om studentfest (med spritvaror ss. viktigaste traktering); jfr GASK 3, SVYCK. Wulff 85År 298 (1929; i pl.; om ä. förh.). jfr STUDENT-RULLA.

 

Spalt R 2796 band 22, 1959

Webbansvarig