Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROTA 3ta2, v.4, förr äv. ROTTA, v., -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; jfr ROTERI.
Ordformer
(rot- (-oo-, -th-) 1543 osv. rott- 17411776)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. rotte; av lt., t. rotten, till lt. rote resp. t. rotte, skara, flock, etymologiskt identiskt med ROTE, sbst.1 — Jfr BEROTA, v.2, FÖR-ROTA]
refl.: samla l. flocka sig; särsk. om samling av personer i syfte att konspirera l. göra uppror l. myteri l. motstånd mot ngn l. ngt o. d.: sammangadda sig o. d.; numera bl. i särsk. förb. o. ssgr. Then fåkunnige meenige Hopen .. rotade sigh vthi stoora Hopar, grepe til Swärds och .. plåghade Vngern medh Mord, Rooff och Brand. Schroderus Os. III. 1: 24 (1635). Sedan .. (de svärmande bina) begynna byggia och rota sigh, kunde the (osv.). IErici Colerus 2: 102 (c. 1645). Jag har hört och funnit med bekymmer, / Att folket rotat sig i hat och ifver / Mot Biskop, Prester och den Christna tron. Nicander 2: 437 (1820). Dalin (1855). jfr: Oxenstjerna. Våra grannar .. synas .. vilja sammanrota sig. Konungen. Rota må de. Börjesson C12 42 (1858).
Särsk. förb. (ngt arkaiserande l. vard.): ROTA IHOP10 04, äv. HOP4 l. TILLHOPA040 l. 032. refl., i uttr. rota sig ihop l. ihop sig. G1R 15: 366 (1543). Och rottade Bönderne (i Estland) sig tillhopa 1343 med et obeskrifveligt raseri emot alt, som hade namn af Tysk. Lagerbring 1Hist. 3: 389 (1776). De rota sig hop som myror i askhögarna. Topelius Vint. I. 2: 360 (1860, 1880). Moberg Rid 256 (1941).
ROTA SAMMAN10 32 l. 40, l. TILLSAMMAN(S)040, äv. 032. refl., i uttr. rota sig samman. Schroderus Dress. 233 (1610). Bönderna .. rotade sig samman i band. Pallin NTidH 177 (1878). Man rotade sig samman som mörkrädda barn. Hellström MorgSkälm 44 (1952). jfr sammanrota.
ROTA TILLHOPA, se rota ihop.

 

Spalt R 2616 band 22, 1959

Webbansvarig