Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROM rom4, äv. rωm4 (l(äs) råmm Weste; rå’mm Dalin; rom4 säll(an) rωm4 LoW (1911)), sbst.2, r. l. m.; best. rommen; äv. RUM rum4 l. med mer l. mindre genuint eng. uttal, sbst.2, r. l. m.; best. rummen.
Ordformer
(rom (rhom, romm) 1758 osv. romb c. 1809. rome 1797. room 18371845. rum (rhum, rumm) 17111958. råm (råmm) 17971855)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. rom, holl. o. t. rum; av eng. rum (varav äv. fr. rhum); av omtvistat urspr. — Jfr ROMARE, sbst.2]
spritdryck framställd (särsk. i Västindien) gm jäsning av sockerrör l. av melass från rörsockertillvärkning o. destillation av den därvid erhållna produkten, sockerrörsbrännvin; äv. om imitation av denna spritdryck. Lagerberg Dagb. 124 (1711). Det var just en söndag vid bordet, / Då Rådman tömt råmmen i båln. Lenngren (SVS) 2: 328 (1798). (Han) kom tillbaka hvarje afton klockan sex för att dricka te med rom. Wester Aksakov Fam. 241 (1911). Bolin VFöda 339 (1934). — jfr FASON-, JAMAJKA-ROM.
Ssgr: ROM-ANKARE. jfr ankare, sbst.1 1. Gosselman SNAmer. 2: 39 (1833).
-BRÄNNARE. (om utländska förh.) person som tillvärkar (bränner) rom. Oldendorp 1: 354 (1786).
-BRÄNNERI. (om utländska förh.) för tillvärkning (bränning) av rom. SvLittFT 1837, sp. 826.
-BUTELJ.
-ESSENS. [jfr t. rumessenz, eng. rum essence] essens (bestående av utspädd ananasolja) använd för framställning av imitation av äkta rom. Åstrand 2: 232 (1855).
-ETER. = -essens. Åstrand 2: 232 (1855).
-FAT. [jfr t. rumfass] jfr fat 1. Oldendorp 1: 120 (1786).
-FLASKA.
-GROGG. grogg på rom. Leufvenmark Vin. 2: 36 (1870).
-GÖK. (vard.) jfr gök, sbst.1 8. Bondeson Chronsch. 1: 199 (1897).
-KASK. (vard., mera tillf.) jfr kask, sbst.2 Högberg Jim 64 (1909).
-KULÖR. sockerkulör använd till färgning av alkoholstarka spritdrycker, särsk. rom. LAHT 1886, s. 319.
-LASSE, r. l. m. (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) jfr lasse, sbst.2 2 c. NNisse 1892, nr 20, s. 1.
-PUDDING. kok. pudding med rom l. romessens ss. smaksättande ingrediens. Hellman Kokb. 395 (1896).
-PUNSCH. [jfr t. rumpunsch, eng. rum punch] (nästan bl. om ä. förh.) punsch vari rom ingår ss. ingrediens. ÅbSvUndH 34: 102 (i handl. fr. 1850). Leufvenmark Vin. 2: 19 (1870). VerdS 73: 38 (1898).
-SÅS. kok. sås vari rom ingår ss. ingrediens. Hagdahl Kok. 247 (1879).
-TODDY. [jfr eng. rum toddy] toddy på rom. Leufvenmark Vin. 2: 35 (1870). Larsson MorbrJ 9 (1955).
-TUNNA, r. l. f. Sjöstedt Västafr. 168 (1904).

 

Spalt R 2398 band 22, 1959

Webbansvarig