Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RILASCIANDO ri1laʃan4l. ril1-, l. -do, adv. o. sbst.; ss. sbst. n., best. -t, pl. -n.
Etymologi
[av it. rilasciando, gerundium av rilasciare, släppa lös, ge efter, av ri-, åter- (av lat. re-; se RE-), o. lasciare, släppa, lämna m. m. (av lat. laxare; se LAXERA)]
mus. ss. adv.: med avtagande hastighet, så småningom långsammare; äv. ss. sbst.: avtagande i hastighet; avdelning (av musikstycke o. d.) som utföres med avtagande hastighet; jfr RALLENTANDO, RITARDANDO. Drake Gollmick 24 (1842). 2SvUppslB (1952).

 

Spalt R 1986 band 22, 1958

Webbansvarig