Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RIGVEDISK ri3g~ve2disk, adj.
Etymologi
[till RIGVEDA, sanskr. ṛgvēda, benämning på Indiens förnämsta religionsurkund, till sanskr. ṛk, glans, vers, o. vēda, kunskap (i sht om heliga ting), besläktat med VETA]
(i fackspr.) som hör till l. manifesterar sig i Rigveda. Den rigvediska religionen. 2NF 23: 1124 (1916).

 

Spalt R 1784 band 22, 1958

Webbansvarig