Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVERSION rev1ærʃω4n l. re1-, l. -är- l. -er-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. reversion, fr. réversion; av lat. reversio (gen. -ōnis), omvändning, återvändande, återkomst, vbalsbst. till revertere (se REVERS, adj.)]
(i fackspr.)
1) omvändning, omvändande; i sht ss. förled i ssgr. Ekbohrn (1904). särsk. lantmät. vridning av avvägningsinstruments kikare o. vattenpass ett halvt varv runt kikarens längdaxel (i syfte att kunna göra avläsning i två lägen); äv. konkretare, om konstruktion som möjliggör sådan vridning. Afvägningsinstrument med reversion. Fagerholm o. Thufvesson HbHöjdmätn. 20 (1925). Därs. 43.
2) [efter motsv. anv. i eng.] (†) atavism 2NF 2: 311 (1904). Därs. (1915).
3) (†) förhållandet att fast l. lös egendom o. d. återgår till den tidigare ägaren. Andersson (1845). Ekbohrn (1904).
Ssgr (i allm. till 1): REVERSIONS-LAGER, n. [jfr eng. reversing layer; det linjespektrum som framträder i lagret utgör ett slags omvändning av solspektrets system av absorptionslinjer] (numera föga br.) astr. om solatmosfärens understa lager (det absorberande l. omvändande skiktet) där en del av solens strålning absorberas. BonnierKL 10: 1160 (1927).
-LATTA. [jfr t. reversionslatte] lantmät. vid avvägning använd latta, som har gradering på två sidor (med en bestämd förskjutning av den ena sidans gradering i förhållande till den andras) o. som först avläses på den ena sidan o. därefter vändes o. avläses på den andra sidan. Fennia XI. 1: 41 (1894). TeknOrdb. 1177 (1940).
-PENDEL, se -pändel.
-PRISMA. [jfr t. reversionsprisma] opt. omvändningsprisma. Edlund ÅrsbVetA 1851, s. 34.
-PÄNDEL. [jfr t. reversionspendel; vid försöken upphänges pändeln först på den ena äggen o. vändes därefter o. upphänges på den andra] fys. fysikalisk pändel (använd vid bestämning av tyngdkraftens acceleration) försedd med två mot varandra vända, parallella äggar (som kunna förskjutas längs pändeln). Fock 1Fys. 81 (1853). SvGeogrÅb. 1940, s. 15.
-TERMOMETER. [jfr eng. reversing thermometer] (i fackspr.) omvändningstermometer. Carell o. Edelstam 42 (1916).
(1 slutet) -VATTENPASS~102. lantmät. (till avvägningsinstrument hörande) vattenpass som har gradering på två sidor så att det kan vridas ett halvt varv o. avläsas i två lägen. Fagerholm o. Thufvesson HbHöjdmätn. 21 (1925).

 

Spalt R 1647 band 22, 1958

Webbansvarig