Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVERSIBEL rev1ærsi4bel l. re1-, l. -är- l. -er-, adj. -bla. adv. -T.
Etymologi
[jfr t. reversibel, eng. reversible, fr. réversible; till supinstammen av lat. revertere, vända om (se REVERS, adj.). — Jfr IRREVERSIBEL]
(i fackspr.) som kan vändas l. röra sig i motsatt riktning, omvändbar; som kan återgå till det ursprungliga tillståndet. Ekbohrn (1904). Med industrialismens genombrott följde stadssamhällena, och en sådan utveckling är, för att använda en fackterm, icke reversibel. SvD(A) 1933, nr 203, s. 4. — särsk.
a) tekn. om maskin(del) o. d.: vars rörelseriktning kan omkastas; särsk. om (vals i) valsvärk. FagerstaStålk. 3: 18 (1939). Reversibel gängapparat för borrmaskin. TNCPubl. 16: 99 (1949). Reversibla duovalsvärk. 2SvUppslB 30: 970 (1954).
b) kem. o. fys. om reaktion l. process l. serie av reaktioner o. d.: som kan försiggå i två motsatta riktningar; äv. i utvidgad anv., om galvaniskt element: som baseras på en så beskaffad kemisk process. PedT 1907, s. 116. 2NF 9: 662 (1908; om galvaniskt element). Dahl o. Wallmark MatTeknHb. 461 (1949).
c) [jfr b] fys. om dynamisk l. termodynamisk process: i vilken det ursprungliga tillståndet åter kan åstadkommas utan ett tillskott av arbete. 2NF 18: 5 (1912). 2SvUppslB 8: 749 (1948).
d) (i ä. fackspr.) om nickelstål: som har egenskapen att den magnetiska omvandlingen äger rum vid samma temperatur under såväl upphettning som avsvalning. Hallin Stålbeh. 74 (1920).
e) med. om sjukdomstillstånd: som kan bringas att upphöra, om man stoppar tillförseln av det ämne o. d. som vållat sjukdomstillståndet. Lyckligtvis är det så att dessa förgiftningstillstånd äro reversibla, d. v. s. besvären gå bort om tillförseln stoppas. SvD(A) 1933, nr 236, s. 15. Ahlbom Strålbeh. 96 (1939).
f) opt. o. psykol. i utvidgad anv. (jfr b), om bild: som på grund av en optisk villa kan uppfattas ss. återgivande två olika motiv; äv. om optisk villa: som innebär att en bild kan uppfattas ss. återgivande två olika motiv. S. k. reversibla figurer, t. ex. i perspektiviskt avseende dubbeltydiga teckningar, såsom Neckers kub. Schröders trappa. StudMännKunsk. 339 (1946). Reversibel villa. Sandström (1948). 2SvUppslB 21: 1122 (1952).
Avledn.: REVERSIBILITET010104 l. 100104, r. [jfr t. reversibilität, eng. reversibility, fr. réversibilité] (i fackspr.) förhållandet l. egenskapen att vara reversibel. Ekbohrn (1904). 19Årh. V. 1: 110 (1922). SvVäxtförädl. 1: 682 (1951).

 

Spalt R 1646 band 22, 1958

Webbansvarig