Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVERSALIER, pl. (revärrsáliärr Dalin).
Etymologi
[jfr holl. reversaliën, pl.; av t. reversalien, pl., av mlat. reversalia, pl. av reversale (se REVERSAL)]
(†) (dokument innehållande) högtidlig försäkran; särsk. dels i fråga om försäkran att ngt icke skall ha prejudicerande innebörd (l. att ngn fått ngt l. begär att få ngt ss. ett bevis på nåd l. välvilja o. dyl. o. icke ss. en honom tillkommande rättighet), dels i fråga om furstes försäkran att respektera sina undersåtars rättigheter. Heinrich (1814). Dalin (1855). Ekbohrn (1904; i fråga om furstes försäkran). — särsk. = REVERSAL 1 slutet. Dalin FrSvLex. 2: 420 (1843).

 

Spalt R 1642 band 22, 1958

Webbansvarig