Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVEREND, f.
Etymologi
[jfr mht. o. t. reverende, f.; av mlat. reverenda, eg. f. sg. av lat. reverendus, vördnadsvärd, eg. gerundivum av revereri, vörda (se REVERENS)]
(†) ett slags kor- l. mässdräkt (buren av präst). (Det har nu länge) warit j sidhuenio, at presterna dragha sijdh clädher, stoor reuerend (m. m.). LPetri DialMess. 125 b (1542).

 

Spalt R 1636 band 22, 1958

Webbansvarig