Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RESORCIN re1sorsi4n l. res1-, n. (Cleve KemHlex. (1883) osv.) l. r. (Keyser osv.); best. -et resp. -en.
Ordformer
(förr äv. -ors-)
Etymologi
[jfr eng. resorcin, fr. résorcine; av t. resorcin, bildat av res- i lat. resina, harts, kåda (se RESIN), o. ORCIN (på grund av ämnets framställning ur hartser o. likhet med orcin) o. tidigast använt 1864 av de tyska kemisterna H. Hlasiwetz o. L. Barth]
(i fackspr., i sht kem.) tvåvärd fenol (metaderivat av bensol) som kan framställas gm invärkan av svavelsyra på bensol o. därefter följande smältning av den uppkomna syran med alkali o. som användes bl. a. inom tekniken för beredning av färgämnen o. inom medicinen ss. antiseptiskt medel. Keyser Kemien 3: 267 (1876). Resorcin skall vara hvitt eller nästan hvitt. KommentSvFarm. 938 (1905). Smith OrgKemi 217 (1938).
Ssgr (i fackspr., i sht kem.): RESORCIN-BLÅTT, n. [jfr t. resorcinblau, eng. resorcin(ol) blue] blått färgämne som erhålles vid upphettning av resorcin o. nitrit av natrium, lackmoid. PharmComp. Suppl. 3 (1896).
-BRUNT, n. [jfr t. resorcinbraun, eng. resorcin brown] brunt färgämne som erhålles av resorcingult o. diazoterat xylidin. TT 1900, K. s. 47.
-FTALEIN ~ftalei2n (trestavigt), n. l. r.; best. -et resp. -en. [jfr t. resorcinphthalein, eng. resorcin(ol)phthalein; till ftalein (t. o. eng. phthalein, fr. phtaléine), färgämne som erhålles gm upphettning av ftalsyrans anhydrid med en fenol o. svavelsyra, ytterst till -ftal- i naftalin] färgämne som i alkalisk lösning utmärkes av praktfull grön fluorescens o. som erhålles gm upphettning av resorcin o. svavelsyra med anhydrid av ftalsyra (dvs. en organisk syra som framställes gm oxidation av naftalin), fluorescein. Blomstrand OrgKemi 199 (1877).
-FÄRGÄMNE~020. [jfr t. resorcinfarbstoff, eng. resorcin(ol) dye] färgämne framställt av resorcin. HantvB I. 1: 71 (1934).
-GRUPP. särsk. om den grupp av färgämnen som framställas av resorcin. HantvB I. 1: 72 (1934).
-GULT, n. [jfr t. resorcingelb, eng. resorcinol yellow] gult azofärgämne som erhålles av resorcin o. diazoterad sulfanilsyra. Ekenberg (o. Landin) 197 (1889).
-HALTIG. som innehåller resorcin. Resorcinhaltigt reagens. Wernstedt 73 (1951).
-LIM. tekn. av resorcin o. formaldehyd framställt lim (för limning av trä). Råvaror (1949).
-LÖSNING. lösning (se lösning, sbst.2 I 4) av resorcin (i vatten). SFS 1913, s. 1071.
-PASTA. farm. pasta (se d. o. 2 d) innehållande resorcin. PharmComp. 175 (1896).
-PLAST. tekn. plast framställd gm kondensation av resorcin med formaldehyd. Råvaror (1949).

 

Spalt R 1463 band 22, 1957

Webbansvarig