Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPUBLIKANISERA rep1ublikan1ise4ra l. re1-, l. -ɯb-, l. -ka1-, l. 1010— l. 0101—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. -can-)
Etymologi
[jfr t. republikanisieren, eng. republicanize; av fr. républicaniser, till républicain (se REPUBLIKAN), républicanism (se REPUBLIKANISM) o. république (se REPUBLIK)]
1) (numera knappast br.) göra l. förvandla (en stat o. d.) till republik (se d. o. 3), ge (ngt) republikansk(a) författning(ar), göra republikansk; äv.: ge l. förläna (ngt) en republikansk prägel; äv. med avs. på person: göra (ngn) republikanskt sinnad; äv. i p. pf. i adjektivisk anv. Den snabba republikaniseringen i Frankrike. LBÄ 27—28: 145 (1799). Fransoserna .. republikaniserade Cöln och Trier under namn af Cisrhenansk republik. Adlerbeth Ant. 2: 183 (c. 1815). Då den reformerta läran .. i Schweitz, i Holland, i det republikaniserade England .. utbildades. Geijer I. 1: 116 (1818). Att republikanisera dessa käcka bergsbor (dvs. tyrolarna). Lockhart Napoleon 49 (1871). Yrkandet, att Europa måste republikaniseras. Hjärne BlSpörsm. 229 (1899, 1903). Ekbohrn (1904). särsk. [efter motsv. anv. i fr.] (om förh. under franska revolutionen) med avs. på teaterstycke o. d.: omarbeta (ngt) o. ge (det) en (mera) republikansk prägel, gm omarbetning anpassa (ngt) efter republikansk uppfattning o. d. (Teaterstycken av Voltaire m. fl.) måste (i Paris) låta republicanisera sig, då de .. ofta på det mest osmakliga vis stympas och förfalskas. LittT 1796, s. 125. I Frankrike har revolutionen medfört nedgång. De klassiska dramerna ”republikaniserades”, skrävlande och svulstiga fraser ditfogades, och (osv.). Nordensvan SvTeat. 1: 129 (1917).
2) [jfr liknande anv. i eng.] (†) i p. pr. i adjektivisk anv., om uttalande: som visar tendens(er) till sympati för republikanskt styrelsesätt. Jag tror icke, att denna republikaniserande yttran af en monarkisk Minister, skall med skäl kunna anses såsom äkta republikanisk. LBÄ 44—50: 201 (1801).

 

Spalt R 1264 band 22, 1957

Webbansvarig