Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-PROTEST. [jfr t. reprotest] (†) (muntlig l. skriftlig) protest (se d. o. 4) som avges ss. svar på en annans protest. AOxenstierna 4: 73 (1628). De öfrige Protester och Re-Protester .. vil man för deras vidlöftighet skul utelämna. Nordberg C12 2: 493 (1740). Svedelius i 2SAH 55: 136 (1878).
-PROTESTATION. [jfr t. reprotestation] (†) konkret, = re-protest. BoupptSthm 1680, s. 49 a (1672). Riksens Ständer utfärdade .. en Reprotestation, som grundeligen vederlade .. (drottning Kristinas) protest. Schönberg Bref 2: 231 (1778).
-PROTESTERA10040, i Sveal. äv. —32; -ing (SClason). [jfr t. reprotestieren] (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) avge l. uttala en protest ss. svar på en annans protest (äv. i uttr. reprotestera emot ngt); äv. i uttr. reprotestera att göra ngt, protestera mot en annans protest o. kräva att man skall göra ngt. AOxenstierna 4: 70 (1628). Reprotesterade her emoot Greffvinnans fullmechtige. RP 5: 131 (1635). RARP 8: 124 (1660: reprotesterer at). Dalin (1871). SClason (1909) hos AOxenstierna 4: 69.

 

Spalt R 1256 band 22, 1957

Webbansvarig