Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPSLAGARE re3p~sla2gare, m.||(ig.); best. -en, äv. -n; pl. =.
Ordformer
(rep- (-ee-) 1525 osv. repa- 1556. repe- 1521 (: r[e]peslag[er]ske), 15381807. -slagare (-gh-) 1538 osv. -slager 1525, 1621)
Etymologi
[fsv. repslaghare, repaslaghare; jfr d. rebslager, nor. repslager; efter mlt. rēpsleger (motsv. lt. reepsläger, t. reepschläger), av rēp (se REP, sbst.1) o. sleger, till slān, slå (se SLÅ, v.). — Jfr REPSLAGERI]
person som yrkesmässigt tillvärkar rep o. annat tågvirke; jfr SEJLARE. SthmSkotteb. 3: 250 (1525). Repslagare, som hafva deras Hampa här i Staden, .. åtvarnas, at så väl dermed, som med tågverks Tiärande försiktigt umgå. PH 4: 2743 (1748). Det ger sig i ändan sad’ repeslagaren. Rhodin Ordspr. 43 (1807). Rig 1937, s. 133.
Ssgr: A: REPSLAGAR-, äv. REPSLAGARE-ARBETE~020. vanl. konkret; i sht i pl. Möller 2: 903 (1785).
-BANA, r. l. f., förr äv. -BAN. [jfr d. rebslagerbane] en vid repslagning enligt äldre, hantvärksmässiga metoder använd (lång) bana varpå repslagaren rörde sig under tillvärkningen av rep o. d.; äv. dels med inbegrepp av l. om byggnad vari en dylik bana var inrymd, dels med tanke på l. om den där bedrivna repslagerirörelsen. 2SthmTb. 7: 438 (1588). SvFl. 1939, s. 140.
-BETJÄNT, m. (†) person anställd ss. arbetare i ett repslageri. BoupptSthm 6/5 1682.
-FABRIKÖR. (†) repslagerifabrikör. BoupptVäxjö 1841.
-GESÄLL. (förr) BoupptSthm 5/2 1669.
-GÅRD. (förr) en repslagares gård l. gård där repslageri bedrevs. 2SthmTb. 3: 79 (1554).
-HANTVÄRK~02, äv. ~20. (numera föga br.) jfr hantvärk 1 b. BoupptSthm 1669, s. 1794. Meurman (1847).
-HJUL. [jfr d. rebslagerhjul] inom repslageriet använt drivhjul för kringdrivande av de drifter som tjäna till att sno garnet under spinningen; särsk. om det stora hjul som användes vid spinning av kabelgarn (”kabelgarnshjulet”). Meurman (1847). Berlin Lrb. 143 (1852).
-MASKIN. för repslagning. Nordin i 2SAH 4: 140 (1806).
-MÄSTARE. jfr mästare 10. PT 1900, nr 282, s. 3.
-STUGA. (†) hus vari repslageri bedrevs. SkeppsgR 1546.
-VARA, r. l. f. (†) i pl.: repslagerivaror. OrdnLilleTull. 1658, s. B 1 a. Synnerberg (1815).
-VEV. (repslagare- 1540. repslagares- 1539) (†) repslagarhjul. VaruhusR 1539, s. 6 b. Därs. 1540.
-ÅLDERMAN~102, äv. ~200. (förr) ålderman i repslagarämbetet. SthmHCal. 1761, s. 77.
-ÄMBETE~020, äv. ~200. (förr) repslagarnas ämbetsskrå; äv. (†) om repslageriet ss. yrke. MeddNordM 1897, s. 86 (1656). Sonen Anders Hartman som Reepslagare Embetet hafwer lärdt. ArvskifteSthm 27/5 1676. MeddNordM 1901, s. 276 (1903).
B (†): REPSLAGARES-VEV, se A.
C (†): REPSLAGERS-VIND, m. l. f. repslagarhjul. VaruhusR 1539, s. 97 a.
Avledn.: REPSLAGERSKA, f. [fsv. repaslaghirska] (†) om en repslagares hustru l. änka. SthmSkotteb. 3: 170 (1521). Därs. 199 (1522).

 

Spalt R 1256 band 22, 1957

Webbansvarig