Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPSLAGERI re1p~slageri4, äv. 01—, n.; best. -et, äv. -t; pl. -er ((†) =, SthmStadsord. 2: 106 (1695: Repslagerien; sannol. pl. best.)).
Ordformer
(rep- (-ee-) 1636 osv. repe- (-ee-) 1676)
Etymologi
[jfr d. rebslageri, nor. repslageri, t. reepschlägerei; till REPSLAGARE]
1) (yrkesmässig) tillvärkning av rep o. annat tågvirke, repslagning; konsten att tillvärka rep o. annat tågvirke. RP 6: 533 (1636). I korgmakeri hafva 24 gossar erhållit undervisning, .. och i repslageri 6. RedBlindinstTomteb. 1897—98, s. 12. Rig 1941, s. 19.
2) (hantvärksmässig l. industriell) rörelse l. firma som bedriver repslageri (i bet. 1); anläggning l. fabrik o. d. för bedrivande av repslageri (i bet. 1); ofta med särskild tanke på en mera fabriksmässig tillvärkning, motsatt: repslagarbana. Alt det som wid Repslagerien tilwärckat warder. SthmStadsord. 2: 106 (1695). Tågan (av hampa) .. är klar att levereras till spinnerier och repslagerier för vidare bearbetning. TT 1945, s. 57.
3) handel. i pl.: repslageriarbeten, repslagerivaror. MosskT 1887, s. 138. Det kom (till Hedemora marknad) slädar med vävar, läder och lin, med korgarbeten och laggkärl, med repslagerier och hampa. GbgMP 1947, nr 77, s. 4.
Ssgr (till 1, 2): REPSLAGERI-ARBETARE~0200. Bodman FabrIndGbg 27 (1925).
-ARBETE~020. vanl. konkret; i sht i pl. SFS 1902, nr 134, s. 16 (konkret).
-FABRIKÖR. person som fabriksmässigt bedriver repslageri. GHT 1895, nr 200, s. 1.
-MASKIN. maskin för tillvärkning av rep o. annat tågvirke. 2NF 22: 1440 (1915).
-REDSKAP~02, äv. ~20. SAOB H 1209 (1932).
-VARA, r. l. f. om de varor som tillvärkas i ett repslageri (rep, tågvirke o. d.); vanl. i pl. (Ekenberg o.) Landin (1894).

 

Spalt R 1257 band 22, 1957

Webbansvarig