Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPETITOR re1peti3tor2 l. rep1-, äv. 1040, m.||(ig.); best. -n; pl. -er re1petitω4rer l. rep1-, l. repet1– l. repe1t-.
Etymologi
[jfr t. repetitor; latiniserande bildning till REPETERA, formellt motsv. lat. repetitor, vbalsbst. till repetere (se REPETERA). — Jfr REPETITÖR]
(numera bl. ngn gg, om äldre l. utländska förh.) motsv. REPETERA 5; = REPETITÖR 2. Tertianer äro repetitorer i första, qvartaner i andra klassen (i sv. skolor på 1600-talet). Geijer I. 4: 298 (1838). särsk.
a) = REPETITÖR 2 a. Repetitor vid artilleriskolan. ASScF 19: Minnestal 2: 15 (1893). Aho Soldan 60 (1901).
b) = REPETENT 3 b. Repetitor och ordinator vid Povivalska institutet i S:t Petersburg 1851. FinBiogrHb. 861 (1898).
Ssgr (till a o. b; numera bl. ngn gg, om äldre l. utländska förh.): REPETITORS-BEFATTNING. jfr befattning 2 d. SPF 1850, s. 280.
-TJÄNST. jfr -befattning. Aho Soldan 59 (1901).

 

Spalt R 1209 band 22, 1957

Webbansvarig